fot. Mobilna AMO

Szkolenia online oraz edukacyjne wizyty monitorujące

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Mobilnego AMO w wersji online.


W kwietniu oraz maju trenerzy Arkadiusz Janor oraz Rafał Kaczmarczyk będą realizowali następujące tematy:
- „Rozwijanie inteligencji piłkarskiej”
- „Szczegółowość” 

Na szkolenie zapisujemy się poprzez indywidualne konto trenerskie na PZPN24. Przypominamy, iż od stycznia 2021 trenerzy z licencją UEFA B, Grassroots C i D otrzymują za udział w szkoleniu 1 punkt do przedłużenia licencji. 

Raz w tygodniu natomiast przeprowadzane są edukacyjne wizyty monitorujące. Trenerzy Mobilnej AMO mogą przyjechać do dowolnej szkółki, która wyrazi chęć przeprowadzenia takiej wizyty. Trenerzy podczas wizyty przeprowadzą obserwację jednostek treningowych prowadzonych danego dnia według normalnego planu zajęć szkółki. Następnie ocenią merytoryczną część treningu. Po zakończeniu danej jednostki szczegółowo omówią zajęcia z trenerami prowadzącymi według arkusza wizyty monitorującej. 

Co istotne – wizyta ma wyłącznie charakter edukacyjny. Jej celami są wskazanie obszarów, w których występują deficyty w szkoleniu i wspólne zastanowienie się nad możliwymi rozwiązaniami służącymi rozwojowi trenerów oraz zawodników w szkółce. Trenerzy Mobilnej AMO podczas edukacyjnej wizyty dokonują wyłącznie oceny merytorycznego obszaru treningu.

Szkółki, kluby i akademie zainteresowane zorganizowaniem u siebie edukacyjnej wizyty monitorującej prosimy o kontakt mailowy: arkadiusz.janor@pzpn.pl