Struktura Podokręgu Malborskiego

Pełnomocnik Zarządu ds. Podokręgu Malborskiego Pomorskiego ZPN: Grzegorz Obiała

Komisja ds. Rozgrywek
Przewodniczący: Bartosz Recław
Wiceprzewodniczący: Grzegorz Mółka
Sekretarz: Ireneusz Stolarz
Członkowie: Sławomir Rozwalak, Paweł Kondziella

Komisja Dyscyplinarna
Przewodniczący: Mateusz Wiech
Wiceprzewodniczący: Krzysztof Zabojszcz
Sekretarz: Sebastian Krawczyk

Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich
Przewodniczący: Przemysław Zagórski
Sekretarz: Adam Tarnecki
Członek: Jan Gutowski

Komisja Sędziowska Podokręgu Malborskiego
Przewodniczący: Marek Marcinkowski
Sekretarz: Michał Walkowski
Członek: Łukasz Pawłowski (referent obsad sędziów)

Biuro Podokręgu
Regulamin Podokręgu Malborskiego | Regulamin Biura Podokręgu MalborskiegoKontakt