Struktura Podokręgu Malborskiego

Pełnomocnik Zarządu ds. Podokręgu Malborskiego Pomorskiego ZPN: Grzegorz Obiała

Komisja ds. Rozgrywek
Przewodniczący: Michał Mikołajczak
Wiceprzewodniczący: Paweł Rybarczyk
Sekretarz: Ireneusz Stolarz
Członek: Sławomir Rozwalak, Paweł Kondziella

Komisja Dyscyplinarna
Przewodniczący: Grzegorz Mółka
Wiceprzewodniczący: Krzysztof Zabojszcz
Sekretarz: Sebastian Krawczyk
Członek: Bartosz Recław, Zbigniew Toporowski

Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich
Przewodniczący: Przemysław Zagórski
Sekretarz: Adam Tarnecki
Członek: Jan Gutowski

Zarząd Kolegium Sędziów Podokręgu Malbork
Przewodniczący: Marek Marcinkowski
Sekretarz: Michał Walkowski
Członkowie: Łukasz Pawłowski (referent obsad sędziów), Michał Krotowski

Biuro Podokręgu
Regulamin Podokręgu Malborskiego | Regulamin Biura Podokręgu MalborskiegoKontakt