fot. Jedna drużyna

Polityka ochrony dzieci

Przepisy regulujące uniwersalne zasady, procedury i narzędzia dotyczące bezpieczeństwa dzieci w sporcie piłki nożnej pt. Polityka bezpieczeństwa dzieci Pomorskiego ZPN.