fot. Jedna drużyna

Kontakt

Pomorski Związek Piłki Nożnej

[POBIERZ LOGOTYP]

adres: ul. Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk
telefon: 58 522 50 30
e-mail: pomorski@zpn.pl
nr konta: 40 1160 2202 0000 0000 5248 2128
NIP: 957-05-47-438
biuro: poniedziałek - piątek, godz. 8:00-16:00

Dyrektor biura: Agnieszka Matuszewska
e-mail: agnieszka.matuszewska@pomorski-zpn.pl

Dział Księgowości (rachunki, salda klubów): Anna Pietrzak
tel.: (58) 522 50 39, 697 038 208
e-mail: a.pietrzak@pomorski-zpn.pl

Główny Księgowy: Zbigniew Motyka
e-mail: z.motyka@pomorski-zpn.pl

Asystent Zarządu: Maciej Tomaszewski
tel.: 697-038-213
e-mail: m.tomaszewski@pomorski-zpn.pl

Komisja ds. Rozgrywek: Grzegorz Mółka
tel.: 537 444 760
e-mail: g.molka@pomorski-zpn.pl

Komisja Dyscyplinarna: Mateusz Wiech
tel.: (58) 522 50 35; 697 038 202
e-mail: m.wiech@pomorski-zpn.pl

Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich
Gerard Sobecki
tel.: (58) 522 50 33; 697 038 201
e-mail: gsobecki@pomorski-zpn.pl
Jacek Grzybek
e-mail: j.grzybek@pomorski-zpn.pl

Dział szkolenia - Trener Koordynator: Andrzej Szwarc (konferencje, warsztaty, licencje trenerskie)
tel.: 665 362 839
e-mail: a.szwarc@pomorski-zpn.pl

Trener Koordynator ds. Szkolenia Młodzieży: Ireneusz Rymarczyk (Kadry i klasy sportowe Pomorskiego ZPN)
tel.: 668 131 385
e-mail: i.rymarczyk@pomorski-zpn.pl

Koordynator Kursów Trenerskich: Tomasz Borkowski
tel.: 
512 413 486
e-mail:
t.borkowski@pomorski-zpn.pl kursy.uefa@pomorski-zpn.pl

Sekretarz Komisji ds. Licencji Trenerskich: Karol Wasielewski
tel.: 697 038 222
e-mail: k.wasielewski@pomorski-zpn.pl

Biuro Kolegium Sędziów: Łukasz Kofluk
tel.: 697 038 214
e-mail: biuroks@pomorski-zpn.pl
Obsady sędziowskie: Dariusz Bohonos
tel.: 697 038 209

Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej
e-mail: futsal@pomorski-zpn.pl

Komisja ds. Piłki Kobiecej
e-mail: pilkakobieca@pomorski-zpn.pl

Komisja Grantowa
e-mail: grant@pomorski-zpn.pl

Certyfikacja PZPN - poziom ZIELONY: Łukasz Godlewski
e-mail: l.godlewski@pomorski-zpn.pl
tel.: 510 081 607

Regulamin biura Pomorskiego ZPN


Podokręg Malborski

e-mail: malbork@pomorski-zpn.pl

Pełnomocnik Zarządu ds. Podokręgu Malborskiego Pomorskiego ZPN: Grzegorz Obiała

Obsługa Komisji ds. Rozgrywek: Grzegorz Mółka
e-mail: g.molka@pomorski-zpn.pl
tel.: 537 444 760

Obsługa Komisji Dyscyplinarnej: Mateusz Wiech
e-mail: m.wiech@pomorski-zpn.pl
tel.: 697 038 202

Referent Obsad Sędziów: Łukasz Pawłowski
e-mail: l.pawlowski@pomorski-zpn.pl
tel.: 697 038 206


Podokręg Słupski

adres: ul. Poznańska 83/35, 76-200 Słupsk
tel./fax: (59) 842 57 82
e-mail: slupsk@pomorski-zpn.pl
nr konta: Bank Millennium 29 1160 2202 0000 0002 2792 6420
godziny pracy biura Podokręgu:
poniedziałek: 8.00-14.00
wtorek: 8:00-14:00
środa: 9:00-16:00
czwartek: 9:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

Pełnomocnik Zarządu ds. Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN: Paweł Kryszałowicz

Kierownik biura: Mieczysław Reichel
e-mail: m.reichel@pomorski-zpn.pl
tel.: 697 038 221

Biuro Kolegium Sędziów: Jarosław Boratyński - Przewodniczący Kolegium Sędziów
Referent Obsad Sędziów: Krystian Lipski
tel.: 697 038 217
e-mail: biuroksslupsk@pomorski-zpn.pl
czwartek 17:00-18:30

Sekretariat/Extranet / Komisja Dyscyplinarna: Augustyniak Czesław
tel.: 697 038 224
e-mail: c.augustyniak@pomorski-zpn.pl

Komisja ds. Rozgrywek: Sawicki Jarosław
tel.: 697 038 210
e-mail: j.sawicki@pomorski-zpn.pl

Plan posiedzeń Komisji Podokręgu:
Komisja ds. Rozgrywek:
co tydzień (w sezonie rozgrywkowym) - środy od godz. 16:00
Komisja Sędziowska: raz w miesiącu, drugi poniedziałek miesiąca godz. 17:00
Komisja Dyscyplinarna: co tydzień (w sezonie rozgrywkowym), czwartki od godz. 16:00
Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich: pierwszy czwartek miesiąca godz. 15:00