fot. Licencje trenerskie

Licencje trenerskie

 

Najważniejsze informacje o licencjach trenerskich są zawarte w Uchwale nr XI/160 z dnia 17 października 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki
Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce

Uchwałę można pobrać TUTAJ.


Dokumenty niezbędne do przyznania licencji trenerskiej to:

  1. Skan dyplomu trenerskiego
  2. Skan certyfikatu uczestnictwa w szkoleniach trenerskich – warsztatach i/lub konferencjach (UWAGA! W procesie licencyjnym będą respektowane wyłącznie szkolenia organizowane przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej lub PZPN)
  3. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
  4. Oświadczenie antykorupcyjne.

W celu otrzymania licencji na 3 lata niezbędna jest obecność na co najmniej 3 konferencjach lub warsztatach (po jednej w każdym z ostatnich 3 lat, w wymiarze minimum 5 godzin rocznie).

Uwaga!
Po otrzymaniu drogą mailową decyzji o przyznaniu licencji należy dokonać wpłaty na konto Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

Pomorski Związek Piłki Nożnej
Uczniowska 22
80-530 Gdańsk
nr konta: 40 1160 2202 0000 0000 5248 2128

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem platformy „PZPN24”.

Rejestracji konta osobistego można dokonać pod adresem: 
https://pzpn24.pzpn.pl/Account/Register

Film z instrukcją dotyczącą rejestracji nowego konta znajduje pod linkiem:
https://www.laczynaspilka.pl/federacja/zarejestruj...

Po wprowadzeniu wszystkich danych można złożyć wniosek o licencję trenerską.

1. Kliknij „WYDARZENIA”.

2. Wybierz zakładkę: „KURSY, LICENCJE & KONFERENCJE”.

pzpn24 1

3. W zakładce „ORGANIZACJA”, po rozwinięciu listy wybierz „Pomorski Związek Piłki Nożnej”.

4. ​W zakładce rodzaj po rozwinięciu listy wybierz „Licencje trenerskie”.

5. Kliknij "Wyszukaj".

pzpn24 2

6. Po wyszukaniu Komisji kliknij „Aplikuj".

pzpn24 3