fot. Licencje trenerskie

Licencje trenerskie

WAŻNE: 28.09.2020 
Przedłużanie licencji trenerskich w związku z pandemią


Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjął w dniu 20 kwietnia 2017 roku nową uchwałę w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. Najważniejsze zapisy tej uchwały wskazują że:

 1. Licencję trenerską można uzyskać wyłącznie poprzez złożenie wniosku na platformie pzpn24.pzpn.pl
 2. W celu uzyskania licencji UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B należy aplikować do Polskiego Związku Piłki Nożnej.
 3. 3. W celu uzyskania licencji UEFA B, Goalkeeper B, Futsal C, Grassroots C/UEFA C, Grassroots D, PZPN A, PZPN B należy aplikować do Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.
 4. Licencje PZPN A i PZPN B są ważne tylko do 31 grudnia 2019 roku.
 5. Wnioski o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskich można składać 2 razy w roku w nieprzekraczalnych terminach: do 30 czerwca oraz do 31 grudnia danego roku.
 6. Wnioski będą rozpatrzone w ciągu 15 dni od dat granicznych.
 7. Licencje UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B są przyznawane bezpłatnie.
 8. Opłaty za przyznanie/przedłużenie pozostałych licencji wynoszą:
  UEFA B – 300 zł (3 lata)
  UEFA Futsal B – 300 zł (3 lata)
  Futsal C – 150 zł (3 lata)
  UEFA C/Grassroots C – 150 zł (3 lata)
  Grasroots D – 75 zł (3 lata)
  PZPN A – 300zł (3 lata)
  PZPN B – 150 zł (3 lata)
 9. W trakcie rozgrywek można otrzymać licencję w trybie nadzwyczajnym, ale wiąże się to ze znacznie wyższymi opłatami:
  UEFA PRO – 5000 zł
  UEFA Elite Youth A – 2000 zł
  UEFA A – 2000 zł
  UEFA Goalkeeper A – 2000 zł
  UEFA Futsal B – 1000 zł
  UEFA B – 1500 zł
  Futsal C – 750 zł
  UEFA C/Grassroots C – 750 zł
  Grasroots D – 500 zł
  PZPN A – 1500 zł
  PZPN B – 500 zł

[POBIERZ] Licencje w trybie nadzwyczajnym są przyznawane na okres do 31 grudnia danego roku!

Komisja ds. Licencji Trenerskich Pomorskiego Związku Piłki Nożnej informuje, iż zgodnie z zaleceniami Polskiego Związku Piłki Nożnej Licencje Trenerskie będą przyznawane dwa razy w roku – w okresie przerwy między rozgrywkami (styczeń-luty oraz czerwiec-lipiec każdego roku). W trakcie sezonu trenerzy mogą ubiegać się o licencje w trybie nadzwyczajnym.Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że Komisja ds. Licencji Trenerskich Pomorskiego Związku Piłki Nożnej przyznaje licencje PZPN A, PZPN B, UEFA B, UEFA C. W przypadku ubiegania się o inny rodzaj licencji należy aplikować, na tych samych zasadach, bezpośrednio do Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Dokumenty niezbędne do przyznania licencji trenerskiej to:

 1. Skan dyplomu trenerskiego
 2. Skan certyfikatu uczestnictwa w szkoleniach trenerskich – warsztatach i/lub konferencjach (UWAGA! W procesie licencyjnym będą respektowane wyłącznie szkolenia organizowane przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej lub PZPN)
 3. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
 4. Oświadczenie antykorupcyjne.

W celu otrzymania licencji na 3 lata niezbędna jest obecność na co najmniej 3 konferencjach lub warsztatach (po jednej w każdym z ostatnich 3 lat, w wymiarze minimum 5 godzin rocznie).

Uwaga!
Po otrzymaniu drogą mailową decyzji o przyznaniu licencji należy dokonać wpłaty na konto Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

Pomorski Związek Piłki Nożnej
Uczniowska 22
80-530 Gdańsk
nr konta: 40 1160 2202 0000 0000 5248 2128

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem platformy „PZPN24”.

Rejestracji konta osobistego można dokonać pod adresem: 
https://pzpn24.pzpn.pl/Account/Register

Film z instrukcją dotyczącą rejestracji nowego konta znajduje pod linkiem:
https://www.laczynaspilka.pl/federacja/zarejestruj...

Po wprowadzeniu wszystkich danych można złożyć wniosek o licencję trenerską.

1. Kliknij „WYDARZENIA”.

2. Wybierz zakładkę: „KURSY, LICENCJE & KONFERENCJE”.

pzpn24 1

3. W zakładce „ORGANIZACJA”, po rozwinięciu listy wybierz „Pomorski Związek Piłki Nożnej”.

4. ​W zakładce rodzaj po rozwinięciu listy wybierz „Licencje trenerskie”.

5. Kliknij "Wyszukaj".

pzpn24 2

6. Po wyszukaniu Komisji kliknij „Aplikuj".

pzpn24 3