fot. Mobilna AMO

Szkolenia Mobilnego AMO - 1 punkt za każde szkolenie

Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów wyraził zgodę na zmianę zasad punktowania.


Od 01.01.2021 r. za szkolenia Mobilnej AMO obowiązuje następująca punktacja:

  • 1 punkt (1 godzina) za każde szkolenie,
  • w ciągu jednego roku trener może uzbierać maksymalnie 2 punkty (pod warunkiem uczestnictwa w szkoleniach z min. dwóch różnych tematów),
  • punkty będą zaliczane dla trenerów z licencjami Grassroots DGrassroots C oraz UEFA B.