fot. tlo-pomzpn-komunikat

Komunikat Związkowej Komisji Odwoławczej - 16.08.2019 r.

Komunikat Związkowej Komisji Odwoławczej Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Gdańsku


​I Decyzje podjęte na posiedzeniu Związkowej Komisji Odwoławczej w dniu 14.08.2019 r.

1. Odwołanie z dnia 02.07.2019 r. wniesione przez Grzegorza Lewandowskiego od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Słupsk Pomorskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 23.06.2019 r.[sygnatura orzeczenia: L.dz. 503/KD/19z dnia 23.06.2019 r.].

Związkowa Komisja Odwoławcza Pomorskiego ZPN postanowiła na podstawie § 19 ust. 1 lit. c) Regulaminu Komisji uchylić zaskarżone orzeczenie w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Dyscyplinarną Podokręgu Słupsk Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

Przewodniczący
Związkowej Komisji Odwoławczej
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
Mariusz Tkaczyk