fot. Pomorski ZPN

Komunikat Związkowej Komisji Odwoławczej z dnia 6.06.2024 r.

Decyzje podjęte na posiedzeniu Związkowej Komisji Odwoławczej w dniu 06.06.2024 r.


1) Odwołanie wniesione przez sędziego Krzysztof Jurczak od decyzji Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 12.04.2023 r. [sygnatura: KD 565/2022/23] w sprawie ukarania sędziego Krzysztof Jurczak karą finansową w wysokości 450,- zł w związku z meczem IV ligi pomiędzy drużynami „Grom” Nowy Staw – AS Kolbudy z dnia 25.03.2023 r. 

Związkowa Komisja Odwoławcza Pomorskiego ZPN postanowiła na podstawie § 19 ust. 1 lit. a) Regulaminu Komisji oddalić wniesione odwołanie w całości jako bezzasadne. 

2) Odwołanie z dnia 21.05.2024 r. wniesione przez GLKS „Korona” Rywałd od decyzji Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 20.05.2024 r. [sygnatura: KR/235/2022/2024] w sprawie weryfikacji zawodów piłki nożnej o mistrzostwo Klasy Okręgowej grupa 2 rozegranych dnia 11.05.2024 r. pomiędzy drużynami „Żuławy” Nowy Dwór Gdański– GLKS „Delta” Miłoradz, jako walkower 3:0 oraz 3 punkty na korzyść „Żuławy” Nowy Dwór Gdański z tytułu braku wymaganej liczby młodzieżowców w drużynie GLKS „Delta” Miłoradz. 

Związkowa Komisja Odwoławcza Pomorskiego ZPN postanowiła na podstawie § 19 ust. 1 lit. c) Regulaminu Komisji uchylić zaskarżoną decyzję o weryfikacji zawodów piłki nożnej o mistrzostwo Klasy Okręgowej grupa 2 rozegranych dnia 11.05.2024 r. pomiędzy drużynami „Żuławy” Nowy Dwór Gdański– GLKS „Delta” Miłoradz jako walkower 3:0 oraz 3 punkty na korzyść „Żuławy” Nowy Dwór Gdański i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Komisję ds. Rozgrywek Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

Przewodniczący
Związkowej Komisji Odwoławczej
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
Mariusz Tkaczyk