fot. Pomorski ZPN

Komunikat Związkowej Komisji Odwoławczej z dnia 31.05.2023 r.

Decyzje podjęte na posiedzeniu Związkowej Komisji Odwoławczej w dniu 31.05.2023 r.


1) Odwołanie wniesione przez KS „Grom” Nowy Staw od decyzji Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 30.03.2023 r. [sygnatura: KR 156/2022/2023] w sprawie negatywnego rozparzenia protestu dotyczącego przebiegu meczu IV ligi pomiędzy drużynami „Grom” Nowy Staw – AS Kolbudy z dnia 25.03.2023 r.

Związkowa Komisja Odwoławcza Pomorskiego ZPN postanowiła na podstawie § 19 ust. 1 lit. a) Regulaminu Komisji oddalić wniesione odwołanie w całości jako bezzasadne. Jednocześnie na podstawie § 23 ust. 5 Regulaminu Związkowej Komisji Odwoławczej Pomorskiego Związku Piłki Nożnej podjęta przez komisję decyzja jest ostateczna.

2) Odwołanie wniesione przez „Gryf” Słupsk od decyzji Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17.05.2023 r. [sygnatura: KD 709/2022/23] w sprawie ukarania klubu „Gryf” Słupsk karą zakazu wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie, na okres 4 miesięcy, w związku z meczem IV ligi pomiędzy drużynami „Pogoń” Lębork – „Gryf” Słupsk z dnia 03.05.2023 r. 

Związkowa Komisja Odwoławcza Pomorskiego ZPN postanowiła na podstawie § 19 ust. 1 lit. a) Regulaminu Komisji oddalić wniesione odwołanie w całości jako bezzasadne. 

3) Odwołanie wniesione przez Krzysztofa Jurczak od decyzji Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 12.04.2023 r. [sygnatura: KD 565/2022/23] w sprawie ukarania sędziego Krzysztof Jurczak karą finansową w wysokości 450,- zł w związku z meczem IV ligi pomiędzy drużynami „Grom” Nowy Staw – AS Kolbudy z dnia 25.03.2023 r. 

Związkowa Komisja Odwoławcza Pomorskiego ZPN postanowiła na podstawie § 21 ust. 2 Regulaminu Komisji odroczyć ogłoszenie sentencji orzeczenia na okres do 2 tygodni. 


Przewodniczący
Związkowej Komisji Odwoławczej
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
Mariusz Tkaczyk