fot. Pomorski ZPN

Komunikat Związkowej Komisji Odwoławczej z dnia 17.08.2023 r.

Decyzje podjęte na posiedzeniu Związkowej Komisji Odwoławczej w dniu 17.08.2023 r.


1) Odwołanie z dnia 07.07.2023 r. wniesione przez Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 28.06.2023 r. [sygnatura: KD 842/2022/23] w sprawie ukarania klubu „Wietcisa” Skarszewy karą pieniężną w wysokości 500,- zł
w związku z meczem barażowym o awans do IV liga „Wietcisa” Skarszewy – „Radunia” II Stężyca z dnia 21.06.2023. 

Związkowa Komisja Odwoławcza Pomorskiego ZPN postanowiła na podstawie § 19 ust. 1 lit. b) Regulaminu Komisji zmienić zaskarżoną decyzję oraz orzec w stosunku do klubu „Wietcisa” Skarszewy: 

  • karę rozgrywania domowych meczów mistrzowskich objętych zakazem udziału publiczności w wymiarze 2 meczów,
  • wymierzyć karę pieniężną w wysokości 2.000,- zł

Przewodniczący
Związkowej Komisji Odwoławczej
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
Mariusz Tkaczyk