fot. r-964

Komunikat Związkowej Komisji Odwoławczej

Decyzje podjęte na posiedzeniu Związkowej Komisji Odwoławczej w dniu 28.11.2017 r.


1) Odwołanie z dnia 02.10.2017 r. wniesione przez Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej  dot. wniosku strony skarżącej o uchylenie w całości decyzji  z dnia 21.09.2017 r. Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego Związku  Piłki Nożnej              [sygnatura decyzji: L.dz. K.ds.R/345/2017 z dnia 25.09.2017] dotyczącej weryfikacji zawodów  A II-31 z dnia 09.09.2017 r. pomiędzy zespołami „Korona” Cedry Małe – „Osiczanka” Osice, jako walkower 0:3 i 3 punkty na korzyść drużyny „Osiczanka” Osice                              tytułem udziału w przedmiotowych zawodach nieuprawnionego zawodnika.

Związkowa Komisja Odwoławcza Pomorskiego ZPN  postanowiła na podstawie § 19 ust. 1 lit. b) Regulaminu Komisji zmienić zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji w całości oraz utrzymać w mocy wynik uzyskany na boisku tj. 4:2 na korzyść KS „Korona” Cedry Male.

Jednocześnie na podstawie § 23 ust. 5 Regulaminu Związkowej Komisji Odwoławczej Pomorskiego Związku Piłki Nożnej podjęta przez komisję decyzja jest ostateczna.

Przewodniczący 

Związkowej Komisji Odwoławczej 

Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

Mariusz Tkaczyk