fot. r-962

Komunikat Komisji Odwoławczej

Decyzje podjęte na posiedzeniu Związkowej Komisji Odwoławczej w dniu 17.05.2016 r.


​1. Odwołanie GKS „Lipniczanka” Lipnica dot. wniosku strony skarżącej o uchylenie decyzji z dnia 31.03.2016 r. Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej [sygnatura decyzji: L.dz. 138/16 z dnia 01.04.2016 r.] w sprawie weryfikacji zawodów piłki nożnej o mistrzostwo Słupskiej Klasy Okręgowej nierozegranych dnia 24.03.2016 r. pomiędzy drużynami: KS „SwePol Link” Bruskowo Wielkie – GKS „Lipniczanka” Lipnica, jako walkower 3:0 na korzyść drużyny KS „SwePol Link” Bruskowo Wielkie,

Związkowa Komisja Odwoławcza Pomorskiego ZPN postanowiła na podstawie § 23 ust. 1 lit. a) Regulaminu Komisji oddalić wniesione odwołanie w całości jako bezzasadne.

2. Odwołanie GKS „Wybrzeże” Objazda dot. wniosku strony skarżącej o uchylenie decyzji z dnia 31.03.2016 r. Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej [sygnatura decyzji: L.dz. 137/16 z dnia 01.04.2016 r.] w sprawie weryfikacji zawodów piłki nożnej o mistrzostwo Słupskiej Klasy Okręgowej rozegranych dnia 23.03.2016 r. pomiędzy drużynami: GKS „Wybrzeże” Objada – OTKKF „Stal” Jezierzyce, jako walkower 3:0 na korzyść drużyny OTKKF „Stal” Jezierzyce,

Związkowa Komisja Odwoławcza Pomorskiego ZPN  postanowiła na podstawie § 23 ust. 1 lit. a) Regulaminu Komisji oddalić wniesione odwołanie w całości jako bezzasadne.


Przewodniczący Związkowej Komisji Odwoławczej

Mariusz Tkaczyk