fot. r-964

Komunikat Komisji Odwoławczej

Decyzje podjęte na posiedzeniu Związkowej Komisji Odwoławczej w dniu 02.06.2016 r.


​Odwołanie Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej dot. wniosku strony skarżącej o uchylenie decyzji z dnia 14.04.2016 r. Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego Związku Piłki Nożnej [sygnatura decyzji: L.dz. K.ds.R/92/2016 z dnia 20.04.2016 r.] w sprawie weryfikacji zawodów piłki nożnej o mistrzostwo Klasy „A” grupa II rozegranych dnia 09.04.2016 r. pomiędzy drużynami: KS Mściszewice – EX Siedlce Gdańsk jako walkower 0:3 i 3 punkty na korzyść drużyny EX Siedlce Gdańsk, z tytułu udziału w meczu nieuprawnionego zawodnika Dawid Papina, z tytułu dyskwalifikacji.                      

Związkowa Komisja Odwoławcza Pomorskiego ZPN  postanowiła na podstawie § 23 ust. 1 lit. b) Regulaminu Komisji zmienić zaskarżone orzeczenie w całości uchylając decyzję Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz utrzymać wynik uzyskany na boisku tj. 3:2 na korzyść drużyny KS Mściszewice.   


Przewodniczący Związkowej Komisji Odwoławczej

Mariusz Tkaczyk