fot. r-945

Komunikat Związkowej Komisji Odwoławczej

Decyzje podjęte na posiedzeniu Związkowej Komisji Odwoławczej w dniu 18.10.2016 r.


I. ​Odwołanie KS „Olimpia” Osowa dot. wniosku strony skarżącej o uchylenie decyzji z dnia 18.08.2016 r. Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego Związku Piłki Nożnej [sygnatura decyzji: L.dz. K.ds.R 358/2016 z dnia 24.08.2016 r.] w sprawie weryfikacji zawodów KO I – 6 z dnia 13.08.2016 r. pomiędzy zespołami KS „Polonia” Gdańsk – KS „Olimpia” Osowa jako walkower 3:0 i 3 punkty na korzyść drużyny KS „Polonia” Gdańsk.

Związkowa Komisja Odwoławcza Pomorskiego ZPN  postanowiła na podstawie § 14 ust. 4 Regulaminu Komisji pozostawić wniesione odwołanie bez rozpoznania – brak wpłaty kaucji odwoławczej w odpowiedniej wysokości.

II.Odwołanie MKS „Jantar” Ustka dot. wniosku strony skarżącej o zmianę decyzji z dnia 26.08.2016 r. Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej dotyczącej określenia wysokości ekwiwalentu za zawodników: Łącki Jakub, Pietrykowski Michał, Kaniowski Kornel, Kowalik Łukasz, Barszcz Mateusz oraz stwierdzenie nieważności tej decyzji.

Związkowa Komisja Odwoławcza Pomorskiego ZPN  postanowiła na podstawie § 23 ust. 1 lit. a) Regulaminu Komisji oddalić wniesione odwołanie w całości jako bezzasadne.

III.Odwołanie Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej dot. wniosku strony skarżącej o uchylenie decyzji z dnia 06.09.2016 r. Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego Związku Piłki Nożnej [sygnatura decyzji: L.dz. K.ds.R 374/2016 z dnia 06.09.2016 r.] dotyczącej ukarania GKS Linia kara finansową w wysokości 350,- zł za wycofanie drużyny z rozgrywek Pucharu Polski.   

Związkowa Komisja Odwoławcza Pomorskiego ZPN  postanowiła na podstawie § 23 ust. 1 lit. a) Regulaminu Komisji uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania przez organ pierwszej instancji.

IV.Odwołanie Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej dot. wniosku strony skarżącej o uchylenie decyzji z dnia 15.09.2016 r. Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego Związku Piłki Nożnej [sygnatura decyzji: L.dz. K.ds.R 403/2016 z dnia 22.09.2016 r.] w sprawie weryfikacji zawodów B II – 15 z dnia 11.09.2016 r. pomiędzy zespołami KS „Karlikowo” Sopot – KS „Wybrzeże” Gdańsk jako walkower 3:0 i 3 punkty na korzyść drużyny KS „Karlikowo” Sopot.

Związkowa Komisja Odwoławcza Pomorskiego ZPN  postanowiła na podstawie § 25 ust. 2 Regulaminu Komisji odroczyć ogłoszenie sentencji orzeczenia na okres do 2 tygodni.


Przewodniczący Związkowej Komisji Odwoławczej

Pomorskiego Związku Piłki Nożnej

Mariusz Tkaczyk