fot. r-946

Komunikat Związkowej Komisji Odwoławczej

​Decyzje podjęte na posiedzeniu Związkowej Komisji Odwoławczej w dniu 22.11.2016 r.


Odwołanie Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej dot. wniosku strony skarżącej o uchylenie decyzji z dnia 15.09.2016 r. Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego Związku Piłki Nożnej [sygnatura decyzji: L.dz. K.ds.R 403/2016 z dnia 22.09.2016 r.] w sprawie weryfikacji zawodów B II – 15 z dnia 11.09.2016 r. pomiędzy zespołami KS „Karlikowo” Sopot – KS „Wybrzeże” Gdańsk jako walkower 3:0 i 3 punkty na korzyść drużyny KS „Karlikowo” Sopot .

Związkowa Komisja Odwoławcza Pomorskiego ZPN postanowiła na podstawie § 23 ust. 1 lit. a) Regulaminu Komisji oddalić wniesione odwołanie w całości jako bezzasadne.


​Odwołanie SWMP Pokolenia Lechii Gdańsk dot. wniosku strony skarżącej o uchylenie decyzji z dnia 29.09.2016 r. Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego Związku Piłki Nożnej [sygnatura decyzji: L.dz. K.ds.R 431/2016 z dnia 05.10.2016 r.] w sprawie weryfikacji zawodów ILWC2 - 15 z dnia 10.09.2016 r. pomiędzy zespołami SWMP Pokolenia Lechii Gdańsk – AP KP Gdynia jako walkower 0:03 i 3 punkty na korzyść drużyny AP KP Gdynia.

Związkowa Komisja Odwoławcza Pomorskiego ZPN  postanowiła na podstawie § 23 ust. 1 lit. a) Regulaminu Komisji oddalić wniesione odwołanie w całości jako bezzasadne.


​Wniosek Pana Andrzeja Szwarc Wiceprezesa Pomorskiego Związku Piłki Nożnej dot. ponownego rozpatrzenia sprawy w odniesieniu do pisma z dnia 17.10.2016 r. Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego Związku Piłki Nożnej [Sygnatura pisma:  K.ds.R 459/2016 z dnia 17.10.2016 r.]

Związkowa Komisja Odwoławcza Pomorskiego ZPN postanowiła pozostawić wniesiony wniosek bez rozpoznania.


Przewodniczący Związkowej Komisji Odwoławczej

Mariusz Tkaczyk