fot. odwolawcza

Komunikat Związkowej Komisji Odwoławczej

Decyzje podjęte na posiedzeniu Związkowej Komisji Odwoławczej w dniu 06.06.2017 r.


​Odwołanie TKKF „Jaguar” Gdańsk dot. wniosku strony skarżącej o uchylenie decyzji z dnia 04.05.2017 r. Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego Związku Piłki Nożnej [sygnatura decyzji: L.dz. K.ds.R/62/2017 z dnia 10.05.2017 r.] w sprawie weryfikacji zawodów ILWD1 - 130 z dnia 27.04.2017 r. pomiędzy zespołami KS „Jantar” Ustka – TKKF „Jaguar” Gdańsk jako walkower 3:0 i 3 punkty na korzyść drużyny KS „Jantar” Ustka.

Związkowa Komisja Odwoławcza Pomorskiego ZPN  postanowiła na podstawie § 19 ust. 1 lit. a) Regulaminu Komisji oddalić wniesione odwołanie w całości – odwołanie nie wywołuje skutków prawnych.
​Odwołanie MKS „Orlęta” Reda dot. wniosku strony skarżącej o uchylenie decyzji z dnia 22.03.2017 r. Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego Związku Piłki Nożnej [sygnatura decyzji: L.dz. KD 421/2016/17 z dnia 23.03.2017 r.] w sprawie ukarania MKS „Orlęta” Reda karą pieniężną 100,- zł w związku z niedopełnieniem obowiązków wynikających z Regulaminu Rozgrywek Mistrzowskich (art.10.2).

Związkowa Komisja Odwoławcza Pomorskiego ZPN  postanowiła pozostawić wniesione odwołanie bez rozpoznania ze względów formalnych.Przewodniczący Związkowej Komisji Odwoławczej

Mariusz Tkaczyk