fot. Koordynator Służb Klubowych

Kurs Koordynatorów Służb Klubowych

Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN informuje o naborze na kurs Koordynatorów Służb Klubowych. Kurs odbędzie się 20 lutego 2021 roku w godzinach 9:00-15:00 on-line.


Swoje zgłoszenia na kurs należy wysyłać na adres mailowy gsobecki@pomorski-zpn.pl.

Zgłoszenie winno zawierać:
- imię i nazwisko
- rok urodzenia
- potwierdzenie opłaty za uczestnictwo w kursie, koszt kursu wynosi 70 zł; (wpłaty należy dokonać na konto Pomorskiego ZPN: 40 1160 2202 0000 0000 5248 2128; w tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko z dopiskiem Kurs Koordynatorów Służb Klubowych
- zdjęcie (zdjęcie można przesłać albo mailem albo pocztą na adres Pomorski ZPN, ul. Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk)

Termin zgłoszeń: 15.02.2021 r. 

Uczestnik kursu po ukończonym szkoleniu otrzyma:
- zaświadczenie o ukończonym kursie
- identyfikator z obowiązkami
- identyfikator Koordynatora Służb Klubowych
- regulamin zawodów piłki nożnej niebędący imprezą masową
- vademecum zawodów piłki nożnej

Szczegóły dotyczące kursu on-line uczestnicy dostaną bezpośrednio na adres mailowy.