fot. pomorski-zpnpl-72.jpg

Współzawodnictwo, bezpieczny stadion - bezpieczne zawody

Współzawodnictwo klubów IV ligi i Klas Okręgowych związane z optymalnym przygotowaniem organizacyjnym meczów piłkarskich w ramach Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2021/2022.


Celem wprowadzenia współzawodnictwa pomiędzy klubami jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na powszechnie występujące problemy w organizacji zawodów. Poprzez analizę i ocenę działalności klubów uzyskamy informację na temat przygotowania meczów. Kluby, które w aspektach przygotowania zawodów działają prawidłowo staną się wzorem dla innych, a rywalizacja pomiędzy zespołami/gminami przyczyni się do podniesienia poziomu organizacji.

Przedmiotami oceny będą:
- ogólne przygotowanie obiektu do zawodów;
- ocena pracy kierownika ds. bezpieczeństwa, koordynatora służb klubowych;
- praca spikera;
- ocena działania służb klubowych;
- współpraca klubu z organizacjami samorządowymi;
- współpraca z jednostką Policji.

Szczegółowe wytyczne dotyczące oceny organizacji zawodów zawarte są w „Vademecum Organizatora Zawodów Piłkarskich” oraz „Kryterium oceny zawodów przez delegata lub obserwatora meczowego”. Dokumenty dostępne są na stronie www.pomorski-zpn.pl w zakładce Pobierz – Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich.

Ostatecznej oceny współzawodnictwa dokona kapituła powołana przez Zarząd Pomorskiego ZPN.

Po zakończonym sezonie rozgrywkowym odbędzie się okolicznościowa gala, na której zostaną ogłoszone wyniki współzawodnictwa w poszczególnych kategoriach oraz wręczone nagrody i wyróżnienia.

Gorąco zachęcamy do współzawodnictwa.


Przedmioty oceny
- Kluby IV ligi i Klas Okręgowych
- Kierownik ds. Bezpieczeństwa / Koordynator Służb Klubowych
- Spiker
- Organ samorządowy
- Jednostka Policji

Kluby IV ligi i Klas Okręgowych
- przygotowanie obiektu do zawodów – infrastrukturalne wymogi licencyjne
- dokumentacja organizatora zawodów
- regulamin zawodów piłki nożnej niebędących imprezą masową
- wykonanie zaleceń licencyjnych i protokołu weryfikacji boiska

Kierownik ds. Bezpieczeństwa / Koordynator Służb Klubowych
- udział w spotkaniu organizacyjnym lub odprawie przedmeczowej
- informacja o ilości służb zabezpieczenia, oznakowania i wyposażenia
- informacja na temat przyjazdu kibiców drużyny gości
- informacja na temat ograniczeń infrastrukturalnych
- praca służby klubowych

Spiker
- udział w spotkaniu organizacyjnym lub odprawie przedmeczowej
- przekazywanie komunikatów meczowych

Organ samorządowy
- rodzaj obiektu (piłkarski, wielofunkcyjny)
- nowy lub modernizowany
- do jakiej klasy rozgrywkowej spełnia wymogi licencyjne

Jednostka Policji
- spotkanie przed sezonem, lustracja boiska
- współpraca w trakcie sezonu


Kryteria Oceny

1. Dokumentacja organizacji zawodów (teczka):
- przygotowanie teczki z dokumentacją zawodów,
- obowiązujące dokumenty: aktualna licencja klubowa, aktualny protokół weryfikacji obiektu, uprawnienia osób funkcyjnych (kierownik ds. bezpieczeństwa/koordynator służb klubowych, spiker), umowa na korzystanie z obiektu, plan obiektu.

2. Przygotowanie obiektu do zawodów, estetyka obiektu w szczególności:
- stan ogrodzenia obiektu,
- sprawdzenie bram wejściowych i oznakowanych furtek ewakuacyjnych,
- wyznaczone i zabezpieczone parkingi dla drużyny gości, sędziów, obserwatora sędziów, delegata meczowego,
- stan trybun w tym sektora dla kibiców drużyny gości oraz innych przestrzeni udostępnionych dla publiczności (czystość, wolne od przedmiotów niebezpiecznych, przygotowane do użytkowania),
- stan zadaszonych ławek dla zawodników rezerwowych (ilość i rodzaj miejsc),
- stan szatni dla sędziów oraz drużyn (wyposażenie: wieszaki, miejsca do siedzenia, tablica do prezentacji taktyki) czystość, dostęp do natrysków, toalet, sprawne zamknięcie na klucz itp.
- stan toalet udostępnionych dla publiczności (ilość i rodzaj),
- wydzielenie i zabezpieczenie strefy ZERO.

3. Regulamin obiektu i zawodów piłki nożnej niebędący imprezą masową:
- należy skontrolować umieszczenie przed każdym udostępnionym wejściem na obiekt regulaminu obiektu i regulaminu zawodów piłki nożnej niebędących imprezą masową.

4. Wykonanie zaleceń protokołu weryfikacji boiska:
- należy sprawdzić stan i sposób realizacji zaleceń wynikających z protokołu weryfikacji obiektu i postanowień decyzji licencyjnej.

5. Ocena pracy kierownika ds. bezpieczeństwa/koordynatora służb klubowych:
- udział w spotkaniu organizacyjnym lub odprawie przedmeczowej,
- informacja o ilości służb zabezpieczenia, oznakowania i wyposażenia (lista osób),
- informacja na temat przyjazdu kibiców drużyny gości,
- informacja na temat ograniczeń infrastrukturalnych np. modernizacja, awaria.

6. Ocena pracy służb klubowych:
- ilość służb klubowych,
- oznakowanie służb (kamizelki „służba informacyjna”, „służba klubowa”, „FOTO”, identyfikatory),
- kontrola na bramach wejściowych kibiców w szczególności pod kątem wnoszenia środków pirotechnicznych, napojów alkoholowych, zakazanych transparentów czy innych zabronionych przedmiotów,
- obecność na wyznaczonych miejscach przed zawodami i do chwili opuszczenia obiektu przez kibiców, stadionu,
- zachowanie w stosunku do publiczności (pomoc, kultura).

7. Ocena pracy spikera:
- udział w spotkaniu organizacyjnym lub odprawie przedmeczowej,
- sposób prezentacji komunikatów meczowych,
- obiektywizm.

8. Punkt medyczny/nosze i noszowi
- wyznaczony i oznakowany punkt medyczny oraz wyznaczone stanowisko dla minimum dwóch obecnych oznakowanych noszowych (zielona kamizelka z białym krzyżem), wyposażonych w usztywnione nosze.