fot. I-2021-5 Prometeusz Tuchomie

Prometeusz Tuchomie: PROMETEUSZ CUP 2022

Głównym zadaniem naszego projektu było zorganizowanie dwóch turniejów halowej piłki nożnej dla dziewcząt szkół podstawowych w kategorii młodziczek.


Turniej odbył się na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Tuchomiu. Celem naszego projektu jest wyrabianie i podtrzymywanie nawyku uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży w tym projekcie w szczególności kobiet. Celem nadrzędnym jest przeciwdziałanie patologiom społecznym, kształtowanie pozytywnych wzorców wychowania oraz propagowanie zajęć sportowych jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu.

Projekt ten ma na celu propagowanie piłki nożnej wśród dziewcząt. Prometeusz CUP 2022 to dwudniowy turniej, który gościł 20 zespołów z województwa pomorskiego, co daje około 200 zawodniczek, które aktywnie uczestniczyły w rozgrywkach. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe medale oraz puchary. Dla wszystkich uczestników został przygotowany ciepły posiłek.

W turnieju wzięły udział następujące zespoły:

2008 i młodsze

1. ULKS „PROMETEUSZ” TUCHOMIE - NIEBIESKIE
2. KS „CERAMIK” LUBLIANA 2008
3. KS „CHOJNICZANKA” CHOJNICE
4. KS „OLIMPICO” MALBORK
5. KS „CERAMIK” LUBLIANA 2010
6. ULKS „PROMETEUSZ” TUCHOMIE - BORDOWE
7. KS „CHOJNICZANKA” CHOJNICE II
8. KADRA KOS 2010

2011-2012

1. ULKS „PROMETEUSZ” TUCHOMIE 2011
2. ULKS „PROMETEUSZ” TUCHOMIE 2012
3. KS „OLIMPICO” MALBORK
4. KS „CERAMIK” LUBLIANA
5. KS „MAGIC” NIEZABYSZEWO
6. KS „ CANICUŁA” BYTÓW

2013 i młodsze

1. ULKS „PROMETEUSZ” TUCHOMIE
2. KS „OLIMPICO” MALBORK
3. KS „CERAMIK” LUBLIANA
4. KS „CERAMIK LUBLIANA II
5. GKS „MYŚLIWIEC” TUCHOMIE –chłopcy( 2015 i młodsi)
6. KS „OLIMPICO” II MALBORK

Głównym celem projektu była organizacja masowej aktywizacji ruchowej dziewcząt. Poprzez zawody chcemy propagować zdrowy styl życia, uczyć koleżeńskiej rywalizacji czy nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni. Racjonalne zorganizowanie czasu wolnego uczniów, tak aby zaspokojone były ich potrzeby psychofizyczne. Rozbudzenie oraz ukształtowanie różnorodnych zainteresowań i zdolności motorycznych ogółu uczniów oraz zorganizowanie ich dobrowolnego samokształcenia. Zadanie ma również uspołecznić przez tworzenie warunków do ich dobrowolnej aktywności. W zadaniu wzięło ud udział około 200 osób, które aktywnie uczestniczyły w turnieju piłki nożnej dziewcząt.

I-2021-5 Prometeusz Tuchomie2.jpg

I-2021-5 Prometeusz Tuchomie1.jpg


Turniej współfinansowany przez Pomorski Związek Piłki Nożnej

Jedna drużyna