fot. Turcja 2020

Pomorscy sędziowie na obozie w Turcji

W dniach 26.01–05.02 najlepsi polscy sędziowie przygotowywali się do rundy wiosennej w tureckim Belek podczas obozu szkoleniowo-przygotowawczego połączonego z kursem FIFA.


​Podczas zgrupowania nasi sędziowie intensywnie pracowali i szlifowali formę poprzez codzienne treningi i wykłady, w których konieczny był aktywny udział i wymiana poglądów na temat określonych sytuacji boiskowych. W trakcie obozu sędziowie zdawali egzaminy teoretyczne i kondycyjne, a także mieli okazję prowadzić zawody towarzyskie z udziałem drużyn z całego świata m.in. z Rosji, Ukrainy, Serbii, Bułgarii, Uzbekistanu czy nawet Turkmenistanu przebywających w tym czasie na obozach przygotowawczych w Turcji. Cała reprezentacja Pomorskiego ZPN w składzie Dominik Sulikowski, Bartosz Heinig, Damian Kos, Łukasz Karski i Filip Kaliszewski zaliczyła wszystkie testy z doskonałymi wynikami.

Uczestnicy zgrupowania czerpali wiedzę podczas wykładów i warsztatów od wybitnego byłego sędziego rosyjskiego - Walentina Iwanowa - aktualnie instruktora i obserwatora FIFA oraz członków Zarządu Polskiego Kolegium Sędziów Zbigniewa Przesmyckiego i Macieja Wierzbowskiego (reprezentującego Pomorski ZPN). O formę fizyczną intensywnymi treningami zadbał ceniony trener Grzegorz Krzosek, a o przygotowanie mentalne psycholog sędziów PZPN Paulina Nowak.