fot. Pomorski ZPN

Komunikat Komisji Grantowej z dnia 23.09.2020

Komisja Grantowa Pomorskiego Związku Piłki Nożnej ogłasza konkurs na wsparcie finansowe imprez piłkarskich, odbywających się w terminie 01.10.2020 r. - 31.12.2020 r.


Wnioski można składać na adres mailowy: grant@pomorski-zpn.pl lub złożyć osobiście w Biurze Pomorskiego ZPN w Gdańsku do dnia 30.09.2020 r. Prawo do pozyskania środków finansowych mają kluby zrzeszone w Pomorskim Związku Piłki Nożnej.

Kliknij, aby pobrać druk

Warunki wypłacenia środków finansowych Klubom, które otrzymały dofinansowanie decyzją Komisji Grantowej:
- wystawienie noty księgowej lub faktury - wysyłka pocztą tradycyjną lub dostarczenie oryginału dokumentu do biura (notę wystawia klub, nie firma, z której usług się korzystało),
- przesłanie na adres pomorski@zpn.pl sprawozdania z imprezy piłkarskiej; sprawozdanie musi zawierać relację z turnieju w wersji edytowalnej (np. word) oraz minimum trzy zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Termin nadesłania sprawozdania to dwa tygodnie od zakończenia imprezy. 

Informujemy Państwa, że nie można dokonywać zakupów biorąc f-vat na Pomorski Związek Piłki Nożnej – taka faktura nie będzie rozliczona!


Przewodniczący Komisji Grantowej
Marek Jankowski