fot. Komisja Grantowa

Komunikat Komisji Grantowej z dnia 22.12.2022 r.

Komisja Grantowa Pomorskiego Związku Piłki Nożnej ogłasza konkurs na wsparcie finansowe imprez piłkarskich dla dzieci i młodzieży odbywających się w terminie 1.01.2023 r. - 31.03.2023 r.


Wnioski można składać na adres mailowy: grant@pomorski-zpn.pl do dnia 01.01.2023 r. Jednocześnie informujemy, że w związku z dużą ilością składanych wniosków Komisja przyznawać będzie środki finansowe maksymalnie na dwie imprezy piłkarskie w roku, organizowane przez dane kluby zrzeszone w Pomorskim Związku Piłki Nożnej.

Kliknij, aby pobrać druk docx | pdf

Warunki wypłacenia środków finansowych Klubom, które otrzymały dofinansowanie decyzją Komisji Grantowej:

  • wystawienie noty księgowej lub faktury - wysyłka pocztą tradycyjną lub dostarczenie oryginału dokumentu do biura (notę wystawia klub, nie firma, z której usług się korzystało)
  • przesłanie na adres pomorski@zpn.pl sprawozdania z imprezy piłkarskiej; sprawozdanie musi zawierać relację z turnieju w wersji edytowalnej (np. word) oraz minimum trzy zdjęcia w wysokiej rozdzielczości przesłane w osobnych plikach. Termin nadesłania sprawozdania to dwa tygodnie od zakończenia imprezy.

Informujemy Państwa, że nie można dokonywać zakupów biorąc f-vat na Pomorski Związek Piłki Nożnej – taka faktura nie będzie rozliczona. 

Przewodniczący Komisji Grantowej
Marek Jankowski

Jedna drużyna