fot. pp20.JPG

Komunikat Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Malbork z dnia 26.08.2021 r.

Komisja Dyscyplinarna Podokręgu Malbork, na posiedzeniu w dniu 26.08.2021 r. podjęła następujące decyzje:


KLASA  A grupa IV

1.      AP Malbork – Relax Ryjewo z dnia 22.08.2021

Zawodnik Fabian Labuszewski (Relax Ryjewo) – 1 mecz dyskwalifikacji – pozbawienie realnej szansy na zdobycie bramki – art. 5 § 1 w zw. z art. 13 §  1 pkt 5 w zw. z art. 61 § 3 pkt. 1 - Regulaminu Dyscyplinarnego.

Zawodnik Andrzej Sarnowski (Relax Ryjewo) – 1 mecz dyskwalifikacji – pozbawienie realnej szansy na zdobycie bramki – art. 5 § 1 w zw. z art. 13 § 1 pkt 5 w zw. z art. 61 § 3 pkt. 1 - Regulaminu Dyscyplinarnego.

2.      Supra Kwidzn - Delta Miłoradz z dnia 22.08.2021 

Zawodnik Robert Modrzejewski (Delta Miłoradz) - niesportowe zachowanie na podstawie art. 133 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN – wszczęcie postępowania dyscyplinarnego

KLASA B grupa VI

1.      Powiśle Pawlice-Rakowiec – Rodło Trzciano z dnia 21.08.2021 

Kierownik drużyny Rodło Trzciano – kara pieniężna 100 złotych – niedopełnienie obowiązków określonych w przepisach o rozgrywkach – art. 5 § 1 w zw. z art. 13 § 1 pkt 5 w zw. z art. 102 pkt. 2c - Regulaminu Dyscyplinarnego.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Malbork
Grzegorz Mółka