fot. Pomorski ZPN

Komunikat Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Malbork z dnia 20.04.2022 r.

Komisja Dyscyplinarna Podokręgu Malbork, na posiedzeniu w dniu 20.04.2022 r. podjęła następujące decyzje:


Kl. A gr. 4 Delta Miłoradz - Świt Radostowo z dnia 16.04.2022

  • Klub Świt Radostowo - na podstawie art. 5 § 1 w zw. z art. 13 § 1 pkt 3 w zw. z art. 57 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN za otrzymanie przez pięciu różnych zawodników 5 napomnień lub wykluczeń w jednym meczu – kara pieniężna 100 zł

Kl. B gr. 5 Skra Kończewice - Pomezania II Malbork z 09.04.2022

  • Zawodnik Piotr Szklarczyk (Skra) słowne znieważenie sędziego na podstawie art. 5 § 1 w zw. z art. 13 § 1 pkt 5 w zw. art. 77 lit. d Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN – 3 mecz dyskwalifikacji

C2 Beniaminek Starogard Gd. - KP Starogard Gd. z dnia 13.04.2022

  • Zawodnik Aleksander Peka (KP) – wysoce niesportowe zachowanie na podstawie art. 133 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN - wszczęcie postępowania dyscyplinarnego

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Malbork
Grzegorz Mółka