fot. Pomorski ZPN

Komunikat Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Malbork z dnia 19.05.2022 r.

Komisja Dyscyplinarna Podokręgu Malbork, na posiedzeniu w dniu 19.05.2022 r. podjęła następujące decyzje:


Klasa A Grupa 4
Delta Miłoradz - Błyskawica Postolin z dnia 14.05.2022 r.
Klub Błyskawica Postolin na podstawie art. 5 § 1 w zw. z art. 13 § 1 pkt 3 w zw. z art. 57 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN za otrzymanie przez pięciu różnych zawodników 5 napomnień lub wykluczeń w jednym meczu – kara pieniężna 100 zł;

Klasa B Grupa 5
KP Gryf Tczew - Lisovia Lisewo z dnia 14.05.2022 r.
Klub Lisovia Lisewo na podstawie art. 5 § 1 w zw. z art. 13 § 1 pkt 3 w zw. z art. 57 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN za otrzymanie przez pięciu różnych zawodników 5 napomnień lub wykluczeń w jednym meczu – kara pieniężna 100 zł;

E1 Orlik Grupa 4
Klub KS Czernin (organizator turnieju) - wszczęcie postępowania wyjaśniającego

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Malbork
Grzegorz Mółka