fot. Pomorski ZPN

Komunikat Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Malbork z dnia 14.07.2022 r.

Komisja Dyscyplinarna Podokręgu Malbork, na posiedzeniu w dniu 14.07.2022 r. podjęła następujące decyzje:


Turniej Wolf Cup Malbork (27 oraz 30 czerwca 2022 r.)
Trener Marciej S. (AP GKS Kowale) wypowiedzi poniżające w stosunku do sędziów w warunkach recydywy art. 5 § 1 w zw. z art. 13 § 1 pkt 3 w zw. z art. 77 lit. c w zw. z art. 50 § 1 - kara pieniężna 800 zł.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Malbork
Grzegorz Mółka