fot. Pomorski ZPN

Komunikat Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Malbork z dnia 12.05.2022 r.

Komisja Dyscyplinarna Podokręgu Malbork, na posiedzeniu w dniu 12.05.2022 r. podjęła następujące decyzje:


Klasa A Grupa 4
Pogoń Prabuty - Supra Kwidzyn z dnia 07.05.2022 r.
Klub Pogoń Prabuty na podstawie art. 5 § 1 w zw. z art. 13 § 1 pkt 3 w zw. z art. 57 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN za otrzymanie przez pięciu różnych zawodników 5 napomnień lub wykluczeń w jednym meczu – kara pieniężna 100 zł;

Klasa B Grupa 5
Skra Kończewice- Jurand Lasowice Wielkie z dnia 07.05.2022 r.
Zawodnik Jacek Szinrock (Skra) na podstawie art. 5 § 1 w zw. z art. 13 § 1 pkt 5 w zw. art. 61 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN za otrzymanie samoistnej czerwonej kartki – kara 2 meczów dyskwalifikacji;

Klasa B Grupa 6
Pomorzanka Skórcz - Szpak Skórcz z dnia 07.05.2022 r.
Zawodnik Łukasz Kosecki (Szpak) na podstawie art. 5 § 1 w zw. z art. 13 § 1 pkt 5 w zw. art. 61 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN za otrzymanie samoistnej czerwonej kartki – kara 2 meczów dyskwalifikacji;

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Malbork
Grzegorz Mółka