fot. Pomorski ZPN

Podział klas rozgrywkowych [Gdańsk, Malbork]

Komisje ds. Rozgrywek przedstawiają podział na grupy w poszczególnych klasach rozgrywkowych.


Komisje zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w składach poszczególnych grup w związku z trwającym procesem licencyjnym oraz ewentualnymi wycofaniami. Jednocześnie nadmieniamy, że składy Klasy Okręgowej gr. 1 oraz gr. 2 mogą ulec zmianie w wyniku rozstrzygnięć meczów barażowych o awans do IV ligi.

Podział rozgrywek turniejowych (E, F, G) zostanie dokonany w terminie późniejszym.

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się gdyż po 30 czerwca 2020 r. za każde wycofanie nakładana będzie kara finansowa zgodna z regulaminem rozgrywek.

Przewodniczący
Komisji ds. Rozgrywek
Robert Rybakowski

Przewodniczący
Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu Malbork
Michał Mikołajczak