fot. pomorski-zpnpl-72.jpg

Koniec zgłoszeń do rozgrywek

Pomorski Związek Piłki Nożnej informuje, że upłynął termin na zgłaszanie drużyn do rozgrywek.


Na adresy mailowe, podane przez Państwa w momencie zgłaszania drużyn, system automatycznie wygenerował potwierdzenie z wykazem drużyn. Prosimy o wnikliwe zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych modyfikacji do dnia 6 lipca, do godz. 16:00.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
- Gdańsk, Malbork: Grzegorz Mółka, g.molka@pomorski-zpn.pl
- Słupsk: Jarosław Sawicki, j.sawicki@pomorski-zpn.pl

Po ww. terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.