fot. Pomorski ZPN

Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych #8 z dnia 14.06.2022 r.

Komisja ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN informuje, że korzystając z uprawnień wynikających Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne oraz uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 268/Z/2022 z dnia 04.04.2022 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023 na posiedzeniu w dniu 14.06.2022 r. poddano analizie i rozpatrzeniu wnioski klubów ubiegających się o licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach IV ligi i klasy Okręgowej w sezonie 2022/2023.


Na podstawie złożonych przez Wnioskodawców dokumentów oraz ich uzupełnieniu w terminie do wydania decyzji Komisja postanowiła:

A. przyznać licencję dla klubów klasy Okręgowej aspirujących do udziału w rozgrywkach IV ligi w sezonie 2022/2023:
1) KS Wietcisa Skarszewy - z nadzorem kryterium personalnego z obowiązkiem zaangażowania, do rozpoczęcia rozgrywek sezonu 2022/2023, kierownika ds. bezpieczeństwa posiadającego wymagane przepisami licencyjnymi uprawnienia.
2) AS Kolbudy - z nadzorem kryterium personalnego z obowiązkiem zaangażowania, do rozpoczęcia rozgrywek sezonu 2022/2023, kierownika ds. bezpieczeństwa oraz spikera posiadających wymagane przepisami uprawnienia oraz z nadzorem infrastrukturalnego w związku z koniecznością monitorowania stanu realizacji wymogów określonych w protokole weryfikacji obiektu piłkarskiego.

B. oraz w stosunku do klubów:
1) LZS Sokół Wyczechy - nie prowadzić procedury procesu licencyjnego w związku z pisemną rezygnacją z ubiegania się o licencję na udział w rozgrywkach IV ligi.
2) GLKS Różyny - nie prowadzić procedury procesu licencyjnego w związku z brakiem wniosku o licencję na udział w rozgrywkach IV ligi, pomimo trzykrotnego wezwania do złożenia przedmiotowego wniosku.

Od powyższych decyzji przysługuje Wnioskodawcy tryb odwoławczy zgodnie z postanowieniami ust. 3.4.2. Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne.

Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych
(-) Józef Dąbrowski