fot. Pomorski ZPN

Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych #7 z dnia 7.06.2022 r.

Komisja ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN informuje, że korzystając z uprawnień wynikających Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne oraz uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 268/Z/2022 z dnia 04.04.2022 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023 na posiedzeniu w dniu 07.06.2022 r. poddano analizie i rozpatrzeniu wnioski klubów ubiegających się o licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach IV ligi i klasy Okręgowej w sezonie 2022/2023.


I. Na podstawie złożonych przez Wnioskodawców dokumentów oraz ich uzupełnieniu w terminie do wydania decyzji Komisja postanowiła:
A. Przyznać licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach IV ligi w sezonie 2022/2023 dla klubów:
1. MKS Orkan Rumia - z nadzorem kryterium infrastrukturalnego w związku z koniecznością monitorowania obowiązkowego wyposażenia obiektu, w terminie do 01.03.2023 r. w wydzielony sektor dla kibiców drużyny gości spełniający wymogi określone w przepisach licencyjnych.
2. KS Grom Nowy Staw - z nadzorem kryterium infrastrukturalnego w związku z koniecznością monitorowania obowiązkowego wyposażenia obiektu, w terminie do 31.07.2022 r. w wydzielony sektor dla kibiców drużyny gości spełniający wymogi określone w przepisach licencyjnych.
3. MKS Chojniczanka 1930 SA II Chojnice - z nadzorem kryterium infrastrukturalnego w związku z monitorowaniem obowiązkowego rozgrywania zawodów na obiekcie w Chojnicach przy ul. Mickiewicza 12.
4. Lechia II Gdańsk SA - z nadzorem kryterium infrastrukturalnego w związku z monitorowaniem obowiązkowego rozgrywania zawodów na obiekcie nr 3 (boisko boczne z naturalną nawierzchnią) w Gdańsku przy ul Traugutta 29.
5. Sparta Sycewice - z nadzorem kryterium infrastrukturalnego z związku z obowiązkiem monitorowania stanu realizacji wymogów określonych w protokole weryfikacji obiektu piłkarskiego oraz sankcją regulaminową ostrzeżenia w związku z brakiem realizacji, w określonych terminach, zaleceń wynikających z procesu licencyjnego na sezon 2021/2022.
6. MKS Jantar Ustka - z nadzorem kryterium infrastrukturalnego z związku z obowiązkiem monitorowania stanu realizacji wymogów określonych w protokole weryfikacji obiektu piłkarskiego.

B. Odmówić przyznania uprawniającej do udziału w rozgrywkach IV w sezonie 2022/2023 dla klubów:
1. GKS Kowale - w związku z naruszeniem wymogów licencyjnych: brak opłaty za wydanie licencji klubowej, brak umowy na korzystanie z obiektu sportowego, brak szkoleniowca spełniającego wymogi przepisów o licencjonowaniu trenerów, brak potwierdzonego oświadczenia dotyczącego braku przeterminowanych zobowiązań finansowych wobec Związku i jego członków.
2. AP Jaguar Gdańsk - w związku ze zgłoszeniem w procesie licencyjnym obiektu w Gdańsku przy ul. Budowlanych 49/5 niespełniającego wymogów przepisów w licencyjnych w zakresie: brak wymaganej ilości miejsc udostępnionych dla publiczności zgodnie z kryterium I.03 spełniających wymogi wynikające z kryterium I.04, brak wydzielonego sektora dla kibiców drużyny gości spełniającego wymogi kryterium I.05, brak zabezpieczonego i wydzielonego dostępu zawodników i sędziów do obszaru pola gry spełniającego wymogi kryterium I.09, brak urządzeń sanitarnych udostępnionych dla publiczności spełniających wymogi kryterium I.14, brak ogrodzenia obiektu sportowego spełniającego wymogi kryterium I.18, brak odpowiednio wydzielonych i oznakowanych miejsc dla widzów niepełnosprawnych zgodnych z wymogami kryterium I.19.
3. KS Wierzyca Pelplin - w związku z naruszeniem wymogów licencyjnych: brak szkoleniowca spełniającego wymogi przepisów o licencjonowaniu trenerów.

C. Przyznać licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach klasy Okręgowej w sezonie 2022/2023 dla klubów:
1. KS Beniaminek 03 Starogard Gdański - z nadzorem kryterium infrastrukturalnego w związku z obowiązkiem monitorowania przedłożenia umowy na korzystanie z obiektu sportowego obejmującej cały sezon 2022/2023 oraz sankcją regulaminową ostrzeżenia w związku z naruszeniem norm procesu licencyjnego.
2. GKS Cartusia Kartuzy - z sankcją regulaminową ostrzeżenia w związku z naruszeniem norm procesu licencyjnego.
3. GKS Sztorm Kosakowo - z sankcją regulaminową ostrzeżenia w związku z naruszeniem norm procesu licencyjnego.
4. SP Wisła Tczew - z nadzorem kryterium infrastrukturalnego z związku z koniecznością monitorowania zaleceń wynikających z wymogu dostosowania parametrów pola gry do obowiązujących przepisów licencyjnych oraz sankcją regulaminową ostrzeżenia w związku z naruszeniem norm procesu licencyjnego.

D. Odmówić przyznania uprawniającej do udziału w rozgrywkach klasy Okręgowej w sezonie 2022/2023 dla klubów:
1. GTS Goszyn - w związku z naruszeniem wymogów licencyjnych: brak opłaty za wydanie licencji klubowej, brak wyciągu z właściwego rejestru stowarzyszenia, brak zdefiniowanego kryterium sportowego, brak umowy na korzystanie z obiektu sportowego, brak koordynatora służb klubowych, brak szkoleniowca spełniającego wymogi przepisów o licencjonowaniu trenerów, brak potwierdzonego oświadczenia dotyczącego braku przeterminowanych zobowiązań finansowych wobec Związku i jego członków.
2. KS Jantaria Pobłocie - w związku z naruszeniem wymogów licencyjnych: brak opłaty za wydanie licencji klubowej, brak umowy na korzystanie z obiektu sportowego, brak koordynatora służb klubowych, brak szkoleniowca spełniającego wymogi przepisów o licencjonowaniu trenerów, brak potwierdzonego oświadczenia dotyczącego braku przeterminowanych zobowiązań finansowych wobec Związku i jego członków.
3. KS Zawisza Borzytuchom - w związku z naruszeniem wymogów licencyjnych: brak opłaty za wydanie licencji klubowej, brak wyciągu z właściwego rejestru stowarzyszenia, brak zdefiniowanego kryterium sportowego, brak umowy na korzystanie z obiektu sportowego, brak koordynatora służb klubowych, brak szkoleniowca spełniającego wymogi przepisów o licencjonowaniu trenerów, brak potwierdzonego oświadczenia dotyczącego braku przeterminowanych zobowiązań finansowych wobec Związku i jego członków, brak oświadczenie dotyczącego RODO.

E. Przyznać licencję dla klubów klasy Okręgowej aspirujących do udziału w rozgrywkach IV ligi w sezonie 2022/2023:
1. SKS Bałtyk II Gdynia.
2. MKS Pomezania Malbork.
3. KS Radunia II Stężyca.
4. DKS Powiśle Dzierzgoń.
5. MKS Start Miastko.
6. MKS Orlęta Reda - z nadzorem kryterium infrastrukturalnego dotyczącego dostosowania pola gry do obowiązujących parametrów w terminie do 31.07.2022 r.
7. MKS Debrzno - z nadzorem kryterium personalnego z obowiązkiem zaangażowania, do rozpoczęcia rozgrywek sezonu 2022/2023, kierownika ds. bezpieczeństwa posiadającego wymagane przepisami uprawnienia.
8. KS Gryf Słupsk - z nadzorem kryterium personalnego z obowiązkiem zaangażowania, do rozpoczęcia rozgrywek sezonu 2022/2023, spikera posiadającego wymagane przepisami uprawnienia oraz z nadzorem infrastrukturalnego w związku z koniecznością monitorowania modernizacji i przebudowy obiektu, a do czasu zakończenia prac modernizacyjnych zawody rozgrywane będą bez udziału kibiców drużyny gości.

Od powyższych decyzji przysługuje Wnioskodawcy tryb odwoławczy zgodnie z postanowieniami ust. 3.4.2. Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne.

II. Sprawy organizacyjne:
A. Weryfikatorzy wniosków licencyjnych:
- Maciej TOMASZEWSKI (tel. 697 038 213) - kluby IV ligi i młodzieżowe;
- Wojciech KRASUCKI (tel. 605 051 278) - kluby klasy Okręgowej i klasa A;
- Sylwester MASZOTA (tel. 661 142 143) - kluby klasy B;
- Gerard SOBECKI (tel. 697 038 201) - kryterium infrastrukturalne wszystkich lig i klas rozgrywkowych.
W przypadku pytań dotyczących postępowania licencyjnego proszę kontaktować się z właściwym, według klasy rozgrywkowej, weryfikatorem.

B. Adresy poczty mailowej, na które należy składać wnioski licencyjne:
- klasa A - licencjeKA@pomorski-zpn.pl
- klasa B - licencjeKB@pomorski-zpn.pl
- kluby młodzieżowe - licencjeKM@pomorski-zpn.pl
Przypominam, że w postępowaniu licencyjnym należy posługiwać się pocztą mailową na domenie @pomorski-zpn.pl.

C. Ważniejsze obowiązki wynikające z postępowania licencyjnego:
- Zgodnie z uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN nr 268/Z/2022 z dnia 04.04.2022 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023 wydanie licencji klubowej obłożone jest obowiązkiem wniesienia opłaty administracyjnej.
- Oświadczenie dotyczące kryterium finansowego musi być potwierdzone przez księgowość Związku.
- Obowiązkiem klubu jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym wypełnienie poszczególnych dokumentów załączając pod dane kryterium wymagane załączniki następnie w formie wyłącznie jednego skanu w formacie pdf, przesłać je na właściwy według klasy rozgrywkowej adres poczty mailowej.
- W przypadku pytań czy problemów technicznych dotyczących formatowania dokumentacji licencyjnej proszę kontaktować się z sekretarzem Komisji - Maciej Tomaszewski tel.697-038-213.
- Wnioski składane są odpowiednio do ligi lub klasy rozgrywkowej reprezentowanej przez Wnioskodawcę wg. stanu na dzień złożenia wniosku.
- W przypadku awansu sportowego klub zobowiązany będzie do złożenia wniosku uzupełniającego.
- W przypadku spadku sportowego do niższej klasy rozgrywkowej klub zachowuje prawa wynikające z przyznanej licencji.
- Wnioski niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane merytorycznie.

Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych
(-) Józef Dąbrowski