fot. Pomorski ZPN

Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych #7 z dnia 10.06.2021 r.

Komisja ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN informuje, że na posiedzeniu w dniu 10.06.2021 r. poddano analizie i rozpatrzeniu wnioski klubów ubiegających się o licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach IV ligi i klasy Okręgowej w sezonie 2021/2022, które z przyczyn formalnych nie zostały rozpatrzone na poprzednim posiedzeniu.


Procedura procesu licencyjnego oparta jest na właściwych przepisach podręcznika licencyjnego PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne zatwierdzonego Uchwałą Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r. oraz uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 128/Z/2021 z dnia 22.03.2021 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022.

I. Na podstawie złożonych przez Wnioskodawców dokumentów oraz ich uzupełnieniu w terminie do wydania decyzji Komisja postanowiła:
A. Przyznać licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach IV ligi w sezonie 2021/2022 dla klubów:
1. KS Anioły Garczegorze - z nadzorem infrastrukturalnym,
2. MKS Jantar Ustka - z nadzorem infrastrukturalnym.

B. Odmówić przyznania licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach IV ligi w sezonie 2021/2022 dla klubów:
1. GKS Kowale - brak umowy upoważniającej Klub do korzystania z obiektu sportowego spełniającego wymogi przepisów licencyjnych,
2. Wda Lipusz - Klub na dzień wydania decyzji posiada nieuregulowane i przeterminowane zobowiązania wobec Związku.

C. Przyznać licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach klasy Okręgowej w sezonie 2021/2022 dla klubów:
1. WKS Barton Barcino,
2. LKS Echo Biesowice,
3. KS Jantaria Pobłocie,
4. SPK Kamionka Sopot,
5. KS Kaszubia Studzienice,
6. KS Leśnik Cewice,
7. GKS Lipniczanka Lipnica,
8. MKS Orlęta Reda,
9. MKS Pomezania Malbork,
10. KS Radunia II Stężyca,
11. KS Sporting Leźno,
12. MLKS Tęcza Brusy,
13. KS Wietcisa Skarszewy,
14. KS Sparta Sycewice - z nadzorem infrastrukturalnym,
15. KS Zenit 2012 Łęczyce - z nadzorem prawnym i infrastrukturalnym,
16. KS Meteor Pinczyn - z nadzorem prawnym,
17. GTS Mokry Dwór - z nadzorem sportowym,
18. PDP Ogniwo Sopot - z sankcją kary pieniężnej w wysokości 300,00 zł za naruszenie dyscypliny procesu licencyjnego,
19. SKKF Orzeł Subkowy - z sankcją kary pieniężnej w wysokości 300,00 zł za naruszenie dyscypliny procesu licencyjnego,
20. LKS Sokół Wyczechy - z sankcją kary pieniężnej w wysokości 300,00 zł za naruszenie dyscypliny procesu licencyjnego.

D. Odmówić przyznania licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach klasy Okręgowej w sezonie 2021/2022 dla klubów:
1. KS Błyskawica Reda Rekowo - z powodu naruszenia kryterium sportowego, personalnego i finansowego,
2. GTS Goszyn - z powodu naruszenia kryterium sportowego, personalnego i prawnego.

E. Klub Potok Pszczółki nie złożył wniosku o wydanie licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach klasy Okręgowej w sezonie 2021/2022.

Od powyższych decyzji przysługuje Wnioskodawcy tryb odwoławczy zgodnie z postanowieniami podręczników licencyjnych ust. 3.4.2.

II. Podczas następnego posiedzenia Komisji będą poddane analizie i rozpatrzeniu wnioski klubów ubiegających się o licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach klasy A i B oraz w rozgrywkach młodzieżowych 2021/2022.
Przypominam, że weryfikatorami tych rozgrywek są odpowiednio:
• Jerzy WNUK-LIPIŃSKI (tel. 604 819 287) - kluby klasy A i młodzieżowe;
• Sylwester MASZOTA (tel. 660 142 143) - kluby klasy B.

IV. Przypomina się, że dokumenty wyłącznie w wersji elektronicznej, należy składać z wykorzystaniem niżej podanych adresów:
- klasa A - licencjeKA@pomorski-zpn.pl
- klasa B - licencjeKB@pomorski-zpn.pl
- kluby młodzieżowe - licencjeklubyM@pomorski-zpn.pl

Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych
(-) Józef Dąbrowski