fot. Pomorski ZPN

Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych [#5] z dnia 14.04.2022 r.

Komisja ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN informuje, że korzystając z uprawnień wynikających Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne, z dniem 14.04.2022 r. rozpoczyna procedurę procesu licencjonowania klubów Pomorskiego ZPN uprawniającą do udziału w rozgrywkach danej ligi lub klasy rozgrywkowej na sezon 2022/2023.


Główne założenia organizacyjne procesu licencyjnego:

A. Kalendarium procesy licencyjnego:

Komunikat 5.png

  • Wnioski składane są odpowiednio do ligi lub klasy rozgrywkowej reprezentowanej przez Wnioskodawcę wg. stanu na dzień złożenia wniosku.
  • W przypadku awansu sportowego klub zobowiązany będzie do złożenia wniosku uzupełniającego.
  • W przypadku spadku sportowego do niższej klasy rozgrywkowej klub zachowuje prawa wynikające z przyznanej licencji.

B. Weryfikatorzy wniosków licencyjnych:
• Maciej TOMASZEWSKI (tel. 697 038 213) - kluby IV ligi i młodzieżowe;
• Wojciech KRASUCKI (tel. 605 051 278) - kluby klasy Okręgowej i klasa A;
• Sylwester MASZOTA (tel. 660 142 143) - kluby klasy B,
• Gerard SOBECKI (tel. 697 038 201) - kryterium infrastrukturalne wszystkich lig i klas rozgrywkowych.
W przypadku pytań dotyczących postępowania licencyjnego proszę kontaktować się z właściwym, według klasy rozgrywkowej, weryfikatorem.

C. Adresy poczty mailowej, na które należy składać wnioski licencyjne:
• IV liga - licencjeIVliga@pomorski-zpn.pl
• klasa Okręgowa - licencjeKO@pomorski-zpn.pl
• klasa A - licencjeKA@pomorski-zpn.pl
• klasa B - licencjeKB@pomorski-zpn.pl
• kluby młodzieżowe - licencjeKM@pomorski-zpn.pl
Przypominam, że w postępowaniu licencyjnym należy posługiwać się pocztą mailową na domenie @pomorski-zpn.pl.

D. Ważniejsze obowiązki wynikające z postępowania licencyjnego:
• Zgodnie z uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN nr 268/Z/2022 z dnia 04.04.2022 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023 wydanie licencji klubowej obłożone jest obowiązkiem wniesienia opłaty administracyjnej.
• Oświadczenie dotyczące kryterium finansowego musi być potwierdzone przez księgowość Związku.
• Obowiązkiem klubu jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym wypełnienie poszczególnych dokumentów załączając pod dane kryterium wymagane załączniki następnie w formie wyłącznie jednego skanu w formacie pdf, przesłać je na właściwy według klasy rozgrywkowej adres poczty mailowej.
• W przypadku pytań czy problemów technicznych dotyczących formatowania dokumentacji licencyjnej proszę kontaktować się z sekretarzem Komisji - Maciej Tomaszewski tel.697-038-213.
• Wnioski niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane merytorycznie,

Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych
(-) Józef Dąbrowski