fot. Pomorski ZPN

Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych #4 z dnia 17.04.2023 r.

Komisja ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN informuje, że korzystając z uprawnień wynikających Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne w sprawie procedury kontroli i nadzoru na posiedzeniu w trybie zdalnym w dniu 17.04.2023 r. postanowiła:

I. W związku z brakiem, do dnia posiedzenia Komisji, wykonania zobowiązań objętych właściwym nadzorem, z określonym w decyzji licencyjnej terminie realizacji, korzystając z uprawnień przepisu art. 3.8. Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne orzec:
A. w stosunku do klubów:
1) UKS AP Pomorzanin Gdynia,
2) KP Świt Radostowo,
sankcję kary pieniężnej w wysokości 200,00 zł. za brak informacji o przedłużeniu ważności licencji przez szkoleniowca pierwszego zespołu;

B. w stosunku do klubu KS Remus Mirachowo
sankcji kary pieniężnej w wysokości 200,00 zł. za brak informacji w sprawie stanu realizacji zobowiązań infrastrukturalnych;

C. w stosunku do klubu SRS Supra Kwidzyn
sankcji kary pieniężnej w wysokości 200,00 zł. za brak ważnej umowy na korzystanie z obiektu zgłoszonego w procesie licencyjnym;

Od powyższych decyzji przysługuje Licencjobiorcy tryb odwoławczy zgodnie z postanowieniami ust. 3.4.2. Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne.

Komisja ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN informuje, że korzystając z przysługującej jej uprawnieniom wypracowała założenia organizacyjne dotyczące procedury licencjonowania klubów Pomorskiego ZPN uprawniającej do udziału w rozgrywkach w sezonie 2023/2024 i postanowiła:

I. Uznać za wiążące decyzje licencyjne na dwa sezony podjęte w 2022 roku w stosunku do klubów:
A. klasy Okręgowej:
1) GL LZS Karsin,
2) KS Kaszubia Studzienice,
3) KS Radunia II Stężyca,
4) KS Wietcisa Skarszewy,

B. klasy A:
1) KS Błękitni Stare Miasto,
2) LZS Błyskawica Postolin,
3) TPS Celtic Reda,
4) UKS Lider Rychnowy,
5) KS Mewa Gniew,
6) TKKF Stal Jezierzyce,
7) SKS Wda Czarna Woda,

C. klasy B:
1) GKS Lipniczanka Lipnica
2) KS Baza 44 Siemirowice,
3) LKS Ceramik Łubiana,
4) Feniks Mechowo,
5) KS Huragan Smolno,
6) KP Wandowo,
7) SRW Czyczkowy,
8) KP Pomerania Gdańsk,
9) GKS Powiśle Stary Targ,
10) KS Sokół Lubnia,
11) KS Sobieski Gniew.

D. kluby młodzieżowe:
1) UKS Dębnickie Orły Dębnica Kaszubska

II. Kalendarium procesy licencyjnego:

kalendarium procesu lic 2023.png

Wnioski składane są odpowiednio do ligi lub klasy rozgrywkowej reprezentowanej przez Wnioskodawcę wg stanu na dzień złożenia wniosku.
W przypadku awansu sportowego klub zobowiązany będzie do złożenia wniosku uzupełniającego.
W przypadku spadku sportowego do niższej klasy rozgrywkowej klub zachowuje prawa wynikające z przyznanej licencji.

III. Weryfikatorzy wniosków licencyjnych:
• Maciej TOMASZEWSKI (tel. + 48 697-038-213) - kluby IV ligi i młodzieżowe;
• Wojciech KRASUCKI (tel. + 48 605-051-278) - kluby klasy Okręgowej i klasa A;
• Sylwester MASZOTA (tel. + 48 660-142-143) - kluby klasy B,
• Gerard SOBECKI (tel. + 48 697-038-201) - kryterium infrastrukturalne wszystkich lig i klas rozgrywkowych.
W przypadku pytań dotyczących postępowania licencyjnego proszę kontaktować się z właściwym, według klasy rozgrywkowej, weryfikatorem.

IV. Adresy poczty mailowej, na które należy składać wnioski licencyjne:
• IV liga - licencjeIVliga@pomorski-zpn.pl
• klasa Okręgowa - licencjeKO@pomorski-zpn.pl
• klasa A - licencjeKA@pomorski-zpn.pl
• klasa B - licencjeKB@pomorski-zpn.pl
• kluby młodzieżowe - licencjeKM@pomorski-zpn.pl
Przypominam, że w postępowaniu licencyjnym należy posługiwać się wyłącznie pocztą mailową na domenie @pomorski-zpn.pl.

V. Zmiany techniczno-organizacyjna dotyczące procedury i składania dokumentacji licencyjnej:
a) wszystkie kluby danej ligi lub klasy rozgrywkowej, w terminie wynikającym z przepisów licencyjnych, otrzymają drogą elektroniczną na adres z domeną @pomorski-zpn.pl wniosek w jednym pliku znowelizowany na potrzeby sezonu 2023/2024,
b) obowiązkiem klubu będzie zgodne ze stanem faktycznym i prawnym wypełnienie poszczególnych dokumentów załączając pod dane kryterium wymagane załączniki następnie w formie wyłącznie jednego pliku w formacie pdf, przesłanie na właściwy według klasy rozgrywkowej adres poczty mailowej,
c) należy pamiętać, że wnioski składane są o wydanie licencji klubowej według tej ligi lub klasy rozgrywkowej, w której klub występuje na dzień złożenia wniosku,
d) w przypadku pytań czy problemów technicznych proszę kontaktować się z sekretarzem Komisji - Maciej Tomaszewski tel. + 48 697-038-213,
e) wnioski niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane merytorycznie.

Dokumenty licencyjne -> www.pomorski-zpn.pl -> POBIERZ -> Komisja ds. Licencji Klubowych -> Dokumenty wg klasy rozgrywkowej

Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych
(-) Józef Dąbrowski
(tel. +48 697-038-216)