fot. Pomorski ZPN

Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych #3 z dnia 24.03.2023 r.

Komisja ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN informuje, że korzystając z uprawnień wynikających Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne w sprawie procedury kontroli i nadzoru na posiedzeniu w trybie zdalnym w dniu 24.03.2023 r. postanowiła:


I. Biorąc pod uwagę ustanie przyczyn uchylić decyzję z dnia 06.02.2023 r. w sprawie zawieszenia licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach klasy B w sezonie 2022/2023 stosunku do klubu:
• TP Nogat Malbork.

II. W związku z wycofaniem się z rozgrywek klasy B w sezonie 2022/2023 klubów:
• LZS Sokół Strzelno,
• GKS Orliki Stary Dzierzgoń,
zawiesić wszczęte w dniu 20.10.2022 r. postępowanie wyjaśniające dotyczące braku realizacji prawomocnie orzeczonej sankcji finansowej.

III. W związku ujawnieniem nowych okoliczności w związku z wycofaniem się z rozgrywek klasy Okręgowej w sezonie 2022/2023, a jednoczesny dalszy udział w rozgrywkach związkowych drużyny młodzieżowej klubu:
• KS Jantaria Pobłocie
wznowić zawieszone, a wszczęte w dniu 20.10.2022 r. postępowanie wyjaśniające dotyczące braku realizacji prawomocnie orzeczonej sankcji finansowej.

IV. W związku z brakiem, do dnia posiedzenia Komisji, pełnej informacji w przedmiocie stanu realizacji wymogów infrastrukturalnych objętych właściwym nadzorem z określonym w decyzji licencyjnej lub protokole weryfikacji boiska terminie realizacji oraz w związku z wszczętym w dniu 20.10.2022 r. postępowaniu wyjaśniającym jak również brakiem wykonania zobowiązań poczynionych na posiedzeniu Komisji 06.02.2023 r. przez wiceprezesa Klubu orzec w stosunku do klubu:
• AS Kolbudy,
sankcję kary pieniężnej w wysokości 1500,00 zł.

Od powyższych decyzji przysługuje Wnioskodawcy tryb odwoławczy zgodnie z postanowieniami ust. 3.4.2. Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne.

V. W związku z brakiem, do dnia posiedzenia Komisji, wykonania zobowiązań objętych właściwym nadzorem z określonym w decyzji licencyjnej terminie realizacji orzec w stosunku do klubów:
klasa Okręgowa:
• KS Zenit 2012 Łęczyce,
klasa A:
• LKS Błyskawica Postolin,
• KS Błękitni Motarzyno,
• PSWS Czarni Piece,
• GKS Bobowo,
• KS Grom Nakla,
• KS Magic Niezabyszewo,
• LZS Orkan Gostkowo,
• UKS AP Pomorzanin Gdynia,
• GKS Relax Ryjewo,
• SNRR Borzechowo,
• KS Słupia Kobylnica,
• TKKF Stal Jezierzyce,
• SRS Supra Kwidzyn,
• KP Świt Radostowo,
• KS Wda Czarna Woda,
• KS Zenit Redkowice,
klasy B:
• KS Dąb Kusowo,
• KP Bytonia,
• SRW Czyczkowy,
• GKS Powiśle Stary Targ,
• MTS Real Myszewo,
• PSS Kończewice,
• KS Sokół Kuleszewo,
• KS Start Łebień,
• GKS Tęcza Szropy,
• SnRRZK Stara Kiszewa,
• GKS Sparta Konarzyny;
sankcji ostrzeżenia za brak informacji o przedłużeniu ważności licencji przez szkoleniowca pierwszego zespołu;

w stosunku do klubów:
klasy Okręgowej:
• KS Błyskawica Reda Rekowo,
• KS Meteor Pinczyn,
• KS Zenit 2012 Łęczyce,
klasy B:
• KS Remus Mirachowo,
• SKKF Orzeł Subkowy,
• PSS Kończewice,
• Korona Rywałd:
sankcji ostrzeżenia za brak informacji w sprawie stanu realizacji zobowiązań infrastrukturalnych;

w stosunku do klubów:
klasy A:
• SRS Supra Kwidzyn,
klasy B:
• PSS Kończewice,
sankcji ostrzeżenia za brak ważnych umów na korzystanie z obiektów zgłoszonych w procesie licencyjnym;

w stosunku do klubów:
klasy B:
• PSS Kończewice,
• GKS Morena Gdańsk.
sankcji ostrzeżenia za brak informacji w sprawie stanu realizacji wymogów kryterium prawnego.

Od powyższych decyzji przysługuje Wnioskodawcy tryb odwoławczy zgodnie z postanowieniami ust. 3.4.2. Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne.

VI. Brak realizacji informowania organów licencyjnych o wszelkich zmianach w stosunku do stanu obowiązującego w dniu wydania licencji klubowej lub o stanie realizacji zobowiązań objętych właściwym dla sprawy nadzorem jest rażącym naruszeniem obowiązków wynikających z przepisów licencyjnych. W przypadku braku poinformowania organów licencyjnych o obowiązkach wynikających z punktu V niniejszego komunikatu w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania może skutkować orzeczeniem sankcji wynikających z przepisu 3.8. Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne.

VII. W przypadku wątpliwości czy potrzeby dodatkowych wyjaśnień proszę kontaktować się drogą mailową (m.tomaszewski@pomorski-zpn.pl) z sekretarzem Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN Maciejem Tomaszewskim.

Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych
(-) Józef Dąbrowski