fot. Pomorski ZPN

Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych #15 z dnia 20.10.2022 r.

Komisja ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN informuje, że korzystając z uprawnień wynikających Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne w sprawie procedury kontroli i nadzoru na posiedzeniu w dniu 20.10.2022 r. poddano analizie stan orzeczonych w procesie licencyjnym nadzorów i sankcji regulaminowych.


I. Na podstawie złożonych przez kluby dokumentów oraz danych będących w dyspozycji Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN postanowiono w stosunku do klubów wszcząć postępowanie wyjaśniające:
A. IV ligi:
1. GKS Kowale,
w związku z uprawdopodobnionym naruszeniem kryterium personalnego P.04 polegającemu na prowadzeniu drużyny przez szkoleniowca nieposiadającego licencji trenerskiej właściwej dla danej ligi lub klasy rozgrywkowej.

II. Na podstawie złożonych przez kluby dokumentów oraz danych będących w dyspozycji Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN postanowiono w stosunku do klubów wszcząć postępowanie wyjaśniające:
A. IV ligi:
1. KS Sparta Sycewice,
w związku z uprawdopodobnionym naruszeniem kryterium sportowego S.01 polegającego na braku odpowiedniej dla danej ligi lub klasy rozgrywkowej ilości własnych lub młodzieżowego klubu partnerskiego drużyn młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski ZPN.

III. Na podstawie złożonych przez kluby dokumentów oraz danych będących w dyspozycji Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN postanowiono w stosunku do klubów wszcząć postępowanie wyjaśniające:
A. IV ligi:
1. KS Grom Nowy Staw,
2. KS Sparta Sycewice,
3. MKS Jantar Ustka,
4. Gryf Słupsk,
5. AS Kolbudy
B. klasy Okręgowej:
1. MKS Orlęta Reda,
2. LKS Żuławy Nowy Dwór Gdański,
3. MKS Start Miastko,
w związku z brakiem, do dnia posiedzenia Komisji, informacji w przedmiocie stanu realizacji wymogów infrastrukturalnych objętych właściwym nadzorem z określonym w decyzji licencyjnej lub protokole weryfikacji boiska terminem ich realizacji.

IV. Na podstawie analizy dokumentów z księgowości Pomorskiego ZPN Komisja ds. Licencji Klubowych postanowiła wszcząć postępowanie wyjaśniające w stosunku do klubów:
A. IV ligi:
1. GKS Kowale,
2. KS Wierzyca Pelplin,
B. klasy Okręgowej:
1. KS Jantaria Pobłocie,
2. GTS Goszyn,
C. klasy A:
1. KS Sokół Zblewo,
2. KS Potok Pszczółki,
3. KS Błękitni Motarzyno,
4. GKS Bobowo,
D. klasy B:
1. FC Gowidlino,
2. KS Victoria Słupsk,
3. KS Wisła Steblewo,
4. LZS Sokół Strzelno,
5. TP Nogat Malbork,
6. GKS Orliki Stary Dzierzgoń,
w związku z brakiem realizacji prawomocnie orzeczonej przez Komisję ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN lub Komisję Odwoławczą ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN sankcji finansowej, która zgodnie z przepisami art. 3.8.2.d) Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne, winna być płatna na rachunek Związku w terminie 30 dni od uprawomocnienia się decyzji licencyjnej, a do dnia posiedzenia Komisji nie została wykonana.

V. Wszystkie kluby w stosunku, do których postanowiono wszcząć postępowanie wyjaśniające, zobowiązane są do przedłożenia w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego komunikatu, pisemnych wyjaśnień w przedmiocie objętym postępowaniem z ramach kontroli i nadzoru stanu wypełnienia norm właściwego kryterium przepisów licencyjnych będących podstawą wydania licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach danej ligi lub klasy rozgrywkowej w sezonie 2022/2023.

VI. Na podstawie złożonych przez kluby dokumentów oraz danych będących w dyspozycji Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN, korzystając z uprawnień wynikających z przepisów art. 3.4.8. Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne, postanowiono zmienić decyzję nr 65/KA/2022 z dnia 06.07.2022 r. w stosunku do klubu LKS Waplewo poprzez uchylenie orzeczonej w postępowaniu licencyjnym sankcji w postaci kary pieniężnej.

VII. W przypadku pytań szczegółowych czy potrzeby dodatkowych wyjaśnień proszę kontaktować się z Maciejem Tomaszewskim (e-mail: m.tomaszewski@pomorski-zpn.pl lub tef. +48 697-038-213) sekretarzem Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN.

Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych
(-) Józef Dąbrowski