fot. Pomorski ZPN

Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych #14 z dnia 4.08.2022 r.

Komisja ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN informuje, że korzystając z uprawnień wynikających Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne oraz uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 268/Z/2022 z dnia 04.04.2022 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023 na posiedzeniu w dniu 04.08.2022 r. poddano analizie i rozpatrzeniu wnioski klubów ubiegających się o licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach klasy Okręgowej i klasy A w sezonie 2022/2023.


I. Na podstawie złożonych przez kluby klasy Okręgowej dokumentów oraz ich uzupełnieniu, w terminie do wydania decyzji, Komisja postanowiła:
A. Przyznać licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach klasy Okręgowej w sezonie 2022/2023 dla klubów.
1. KS Skorzewo,
2. GLKS Delta Miłoradz.

II. Na podstawie złożonych przez kluby klasy A dokumentów oraz ich uzupełnieniu, w terminie do wydania decyzji, Komisja postanowiła:
A. Przyznać licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach klasy A w sezonie 2022/2023 dla klubów.
1. KS Dąb Kusowo,
2. SKS Czarni Straszewo.

Od powyższych decyzji przysługuje Wnioskodawcy tryb odwoławczy zgodnie z postanowieniami ust. 3.4.2. Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne.

Zdjęcie orzeczonych nadzorów:
Na wniosek klubu i weryfikatora wniosków licencyjnych klubów klasy A podjęto decyzję o zdjęciu orzeczonych na posiedzeniu w dniu 06.07.2022 r. nadzoru infrastrukturalnego w stosunku do klubu SAR Portowiec Gdańsk.

Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych
(-) Józef Dąbrowski