fot. Pomorski ZPN

Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych [#12] z dnia 2.12.2021 r.

Komisja ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN informuje, że na posiedzeniu w dniu 02.12.2021 r. odbywającym się w trybie zdalnym, korzystając z uprawnień wynikających z art. 3.7. Procedura kontroli i nadzoru Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne, postanowiła:


A. Umorzyć wszczęte postępowanie wyjaśniające w związku z brakiem odpowiedzi na wezwania Komisji w przedmiocie stanu realizacji zobowiązań infrastrukturalnych w stosunku do Klubów:
1. AP Jaguar Gdańsk (IV liga) - oraz zobowiązać Klub do raportowania, w terminach 31.01.2022 r. i 28.02.2022 r. postępu prac modernizacyjnych obiektu przy ul. Budowlanych 49/5 w Gdańsku dostosowujących obiekt do wymogów licencyjnych dla klubów IV ligi;
2. KS 2012 Zenit Łęczyce (klasa Okręgowa) - zobowiązać Klub do dostosowania obiektu do wymogów licencyjnych w szczególności w zakresie podstawowej modernizacji zaplecza socjalnego, trwałego wygrodzenia obszaru pola gry czy wyeksponowania przed wejściem na obiekt wymaganych przepisami regulaminów w nieprzekraczalnym termie do 15.02.2022 r. pod rygorem cofnięcia licencji upoważniającej do korzystania z obiektu przy ul. Sportowej 5 w Łęczycach dla rozgrywek klasy Okręgowej.

B. W związku z brakiem realizacji orzeczonej w procesie licencyjnym na sezon 2021/2022 sankcji regulaminowej Komisja w stosunku do Klubów postanowiła:
1. FC Gowidlino (klasa A) - korzystając z uprawnień art. 3.9.5.a) Przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne, zawiesić uprawnienia wynikające z decyzji licencyjnej nr 81/A/2021 z dnia 23.07.2021 r. do udziału z rozgrywkach klasy A w związku z brakiem realizacji orzeczonej w przedmiotowej decyzji sankcji finansowej,
2. OKS Janowo Rumia (klasa A) - korzystając z uprawnień art. 3.9.5.a) Przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne, zawiesić uprawnienia wynikające z decyzji licencyjnej nr 62/A/2021 z dnia 06.07.2021 r. do udziału z rozgrywkach klasy A w związku z brakiem realizacji orzeczonej w przedmiotowej decyzji sankcji finansowej,
3. MKP Drzewiarz Szlachta (klasa B) - korzystając z uprawnień art. 3.9.5.a) Przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne, zawiesić uprawnienia wynikające z decyzji Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN z dnia 23.07.2021 r. do udziału z rozgrywkach klasy B w związku z brakiem realizacji orzeczonej w przedmiotowej decyzji sankcji finansowej,
4. WKS Nożyno (klasa B) - korzystając z uprawnień art. 3.9.5.a) Przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne, zawiesić uprawnienia wynikające z decyzji Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN z dnia 19.07.2021 r. do udziału z rozgrywkach klasy B w związku z brakiem realizacji orzeczonej w przedmiotowej decyzji sankcji finansowej.
Od decyzji w sprawie zawieszenia licencji przysługuje odwołanie, zgodnie z art. 3.8.6. Przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne, do Związkowej Komisji Odwoławczej Pomorskiego ZPN, na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.

C. W związku z uregulowaniem orzeczonej w procesie licencyjnym na sezon 2021/2022 sankcji regulaminowej Komisja postanowiła umorzyć wszczęte postępowanie wyjaśniające w stosunku do Klubów:
1. SST GP Potok Pszczółki (klasa Okręgowa),
2. KKP Garbarnia Kępice (klasa A).

D. Umorzyć wszczęte postępowanie wyjaśniające w związku z brakiem, stosownie do wymogów przepisów licencyjnych, odpowiedniej dla klasy Okręgowej, ilości drużyn młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach Pomorskiego ZPN w sezonie 2021/2022, w stosunku do klubu Skotawia Dębnica Kaszubska w związku z zawarciem umowy na szkolenie piłkarskie młodzieży z innym podmiotem będącym członkiem Pomorskiego ZPN co skutkuje wypełnieniem normy kryterium S.01 Przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne.

Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych
(-) Józef Dąbrowski