fot. Pomorski ZPN

Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych [#11] z dnia 21.10.2021 r.

Komisja ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN informuje, że na posiedzeniu w dniu 20.10.2021 r. poddano analizie stan realizacji orzeczonych w procesie licencyjnym w stosunku do klubów IV ligi i klasy Okręgowej nadzorów infrastrukturalnych oraz stan realizacji zobowiązań finansowych z tytułu orzeczonych sankcji regulaminowych.


I. Na podstawie złożonych przez Licencjobiorców dokumentów, pism i wyjaśnień w sprawie realizacji obowiązków objętych nadzorem infrastrukturalnym wynikającym z decyzji licencyjnej na sezon 2021/2022 Komisja postanowiła:

A. Wszcząć postępowanie wyjaśniające w związku z brakiem odpowiedzi na wezwania Komisji w przedmiocie stanu realizacji zobowiązań infrastrukturalnych w stosunku do klubów:
1. AP Jaguar Gdańsk (IV liga),
2. KS 2012 Zenit Łęczyce (klasa Okręgowa).
Jednocześnie zobowiązując wymienione kluby do przedłożenia w terminie do dnia 03.11.2021 r. pisemnych wyjaśnień dotyczących stanu realizacji wymogów infrastrukturalnych stosownie do przepisów licencyjnych dla danej ligi/klasy rozgrywkowej. Brak stosownych wyjaśnień w określonym terminie może skutkować orzeczeniem, stosunku do Klubu, sankcji wynikającej z właściwych przepisów licencyjnych.

B. Przyjąć do wiadomości wyjaśnienia dotyczące stanu realizacji zaleceń infrastrukturalnych wynikających z decyzji licencyjnej na sezon 2021/2022 klubów:
1. GKS Gedania 1922 Gdańsk (IV liga),
2. KS Anioły Garczegorze (IV liga),
3. MKS Orkan Rumia (IV liga),
4. KS Sparta Sycewice (IV liga).
Jednocześnie postanowiono, że obiekty sportowe wymienionych klubów, objęte zostaną przeglądem bezpośrednim mającym na celu potwierdzenie stanu faktycznego.

II. Na podstawie złożonych przez Licencjobiorców dokumentów, pism i wyjaśnień w sprawie realizacji zobowiązań finansowych z tytułu orzeczonych w procesie licencyjnym na sezon 2021/2022 sankcji finansowych Komisja postanowiła:

A. Wszcząć postępowanie wyjaśniające w związku z brakiem realizacji orzeczonej w procesie licencyjnym na sezon 2021/2022 sankcji regulaminowej oraz braku, pomimo wezwania, wyjaśnień w tym przedmiocie w stosunku do klubów:
1. SST GP Potok Pszczółki (klasa Okręgowa),
2. FC Gowidlino (klasa A),
3. OKS Janowo Rumia (klasa A).
Jednocześnie zobowiązując wymienione kluby do przedłożenia w terminie do dnia 03.11.2021 r. pisemnych wyjaśnień dotyczących braku realizacji zobowiązań finansowych w tytułu orzeczonych sankcji. Brak stosownych wyjaśnień w określonym terminie może skutkować orzeczeniem, stosunku do Klubu, sankcji wynikającej w właściwych przepisów licencyjnych.

B. Wyrazić zgodę na uregulowanie zobowiązań finansowych w tytułu licencyjnej sankcji regulaminowej w terminie do dnia 30.11.2021 r. dla klubów:
1. KKP Garbarnia Kępice (klasa A),
2. MKP Drzewiarz Szlachta (klasa B),
3. WKS Nożyno (klasa B).

III.Na wniosek Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN Komisja postanowiła:

A. Wszcząć postępowanie wyjaśniające w związku z brakiem, stosownie do wymogów przepisów licencyjnych, odpowiedniej dla danej ligi/klasy rozgrywkowej, ilości drużyn młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach Pomorskiego ZPN w sezonie 2021/2022 w stosunku do klubu:
1. KS Skotawia Dębnica Kaszubska (klasa Okręgowa).
Jednocześnie zobowiązując Klub do przedłożenia w terminie do dnia 03.11.2021 r. pisemnych wyjaśnień dotyczących braku realizacji wymogu posiadania odpowiedniej dla danej ligi/klasy rozgrywkowej, ilości drużyn młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach Pomorskiego ZPN. Brak stosownych wyjaśnień w określonym terminie może skutkować orzeczeniem, stosunku do Klubu, sankcji wynikającej w właściwych przepisów licencyjnych.

Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych
(-) Józef Dąbrowski