fot. Pomorski ZPN

Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych [#10] z dnia 23.07.2021 r.

Komisja ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN informuje, że na posiedzeniu w dniu 23.07.2021 r. poddano analizie i rozpatrzeniu wnioski klubów ubiegających się o licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach Pomorskiego ZPN w sezonie 2021/2022.


Procedura procesu licencyjnego oparta jest na właściwych przepisach podręcznika licencyjnego PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne, zatwierdzonego Uchwałą Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r. oraz uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 128/Z/2021 z dnia 22.03.2021 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022 czy uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 46/Z/2013 z dnia 25.03.2013 r. w sprawie licencji dla klubów młodzieżowych Pomorskiego ZPN na sezon 2013/2014 i następne.

I. Na podstawie złożonych przez Wnioskodawców dokumentów oraz ich uzupełnieniu w terminie do wydania decyzji Komisja postanowiła:
A. Przyznać licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach klasy A w sezonie 2021/2022 dla klubów:
1. GKS Morena Gdańsk,
2. KS Centrum Pelplin,
3. FC Gowidlino - z sankcją kary pieniężnej w wysokości 1000,00 zł za rażące naruszenie dyscypliny procesu licencyjnego.

B. Przyznać licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach klasy B w sezonie 2021/2022 dla klubów:
1. UKS Orliki Stary Dzierzgoń,
2. KS Rodło Trzciano - z nadzorem kryterium infrastrukturalnego.
Klub Rodło Trzciano, objęty nadzorem infrastrukturalnym, otrzymał licencję na sezon 2021/2022 warunkową i w przypadku braku realizacji zaleceń dotyczących wyposażenia obiektów w zaplecze socjalne (tj. toalety, natryski) w szatniach dla drużyn i sędziów nie będzie możliwe rozgrywanie zawodów na tych obiektach w sezonie 2022/2023.

C. Przyznać licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach młodzieżowych w sezonie 2021/2022 dla klubów:
1. Aktywne Szkraby Nowy Dwór Gdański,
2. Wesoła Piłka Gdańsk - w przypadku pozytywnej decyzji Zarządu Pomorskiego ZPN na udział w rozgrywkach związkowych bez obowiązku członkostwa w Pomorskiem ZPN,
3. Galaktikos Gdańsk - z nadzorem finansowym i infrastrukturalnym oraz sankcją kary pieniężnej w wysokości 150,00 zł za naruszenie dyscypliny procesu licencyjnego.

D. Odmówić przyznania licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach klasy B w sezonie 2021/2022 dla klubu:
1. MKP Drzewiarz Szlachta - z powodu naruszenia kryterium prawnego i finansowego.

Od powyższych decyzji przysługuje Wnioskodawcy tryb odwoławczy zgodnie z postanowieniami podręczników licencyjnych ust. 3.4.2.

II. Inne postanowienia Komisji:
1. W związku z ustaniem przyczyn zdjąć nadzory:
a) infrastrukturalny orzeczony w stosunku do klubu Jantar Ustka,
b) prawny orzeczony w stosunku do klubu Meteor Pinczyn.
2. Wyrazić zgodę na zmianę miejsca rozgrywania zawodów IV ligi wynikający z decyzji licencyjnej przez drużynę Lechia II Gdańsk w roli gospodarza na obiekt w Sopocie przy ul. Jana z Kolna 18.

Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych
(-) Józef Dąbrowski