fot. Pomorski ZPN

Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych #10 z dnia 30.06.2022 r.

Komisja ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN informuje, że posiedzenie kończące proces licencjonowania klubów pod kątem nadania uprawnień do udziału w rozgrywkach poszczególnych klas rozgrywkowych w sezonie 2022/2023 odbędzie się w dniu 06. lipca 2022 r.


W związku z powyższym wzywa się wszystkie kluby, w tym kluby klasy B awansujące do klasy A, do niezwłocznego złożenia stosownych wniosków bądź uzupełnień wniosków złożonych wcześniej.

W przypadku pytań proszę kontaktować się z właściwymi dla danej klasy rozgrywkowej weryfikatorami:
- Maciej TOMASZEWSKI (tel. 697 038 213) - kluby IV ligi i młodzieżowe;
- Wojciech KRASUCKI (tel. 605 051 278) - kluby klasy Okręgowej i klasa A;
- Sylwester MASZOTA (tel. 661 142 143) - kluby klasy B;
- Gerard SOBECKI (tel. 697 038 201) - kryterium infrastrukturalne wszystkich lig i klas rozgrywkowych.

Sprawy organizacyjne:
A. Obowiązujące adresy poczty mailowej, na które należy składać wnioski licencyjne:
- klasa A - licencjeKA@pomorski-zpn.pl
- klasa B - licencjeKB@pomorski-zpn.pl
- kluby młodzieżowe - licencjeKM@pomorski-zpn.pl
Przypominam, że w postępowaniu licencyjnym należy posługiwać się pocztą mailową na domenie @pomorski-zpn.pl.

B. Ważniejsze obowiązki wynikające z postępowania licencyjnego:
- Zgodnie z uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN nr 268/Z/2022 z dnia 04.04.2022 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023 wydanie licencji klubowej obłożone jest obowiązkiem wniesienia opłaty administracyjnej.
- Oświadczenie dotyczące kryterium finansowego musi być potwierdzone przez księgowość Związku.
- Obowiązkiem klubu jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym wypełnienie poszczególnych dokumentów załączając pod dane kryterium wymagane załączniki następnie w formie wyłącznie jednego skanu w formacie pdf, przesłać je na właściwy według klasy rozgrywkowej adres poczty mailowej.
- W przypadku pytań czy problemów technicznych dotyczących formatowania dokumentacji licencyjnej proszę kontaktować się z sekretarzem Komisji - Maciej Tomaszewski tel.697-038-213.
- Wnioski składane są odpowiednio do ligi lub klasy rozgrywkowej reprezentowanej przez Wnioskodawcę wg. stanu na dzień złożenia wniosku.
- W przypadku awansu sportowego klub zobowiązany będzie do złożenia wniosku uzupełniającego.
- W przypadku spadku sportowego do niższej klasy rozgrywkowej klub zachowuje prawa wynikające z przyznanej licencji.
- Wnioski niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane merytorycznie.

Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych
(-) Józef Dąbrowski