fot. Pomorski ZPN

Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych #10 z dnia 28.07.2023 r.

Komisja ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN informuje, że korzystając z uprawnień wynikających Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne oraz uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 420/Z/2023 z dnia 03.04.2023 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN na sezon 2023/2024 na posiedzeniu w dniu 28.07.2023 r. poddano analizie i rozpatrzeniu wnioski klubów ubiegających się o licencję uprawniającą do udziału w sezonie 2023/2024, które z różnych powodów nie były rozpatrzone na poprzednich posiedzeniach Komisji.


Na podstawie złożonych przez Wnioskodawców dokumentów oraz ich uzupełnieniu, w terminie do wydania decyzji. Komisja postanowiła:

I. Przyznać licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach o mistrzostwo klasy A w sezonie 2023/2024 dla klubu:
1. TP Nogat Malbork.

II. Przyznać licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach o mistrzostwo klasy B w sezonie 2023/2024 dla klubów:
1. FC Gowidlino - z nadzorem infrastrukturalnym w celu monitorowania przedłożenia umowy na korzystanie z obiektu sportowego przez okres ważności licencji z sankcją regulaminową kary finansowej w wysokości 1200,00 zł za rażące, powtarzającym się w corocznym procesie licencyjnym, naruszenie dyscypliny i procedur procesu licencyjnego w związku z przekroczeniem terminu na złożenia wniosku o wydanie licencji klubowej,
2. WKS Lignowy Szlacheckie - z nadzorem infrastrukturalnym w celu monitorowania przedłożenia umowy na korzystanie z obiektu sportowego przez okres ważności licencji z sankcją regulaminową kary finansowej w wysokości 200,00 zł za naruszenie dyscypliny i procedur procesu licencyjnego w związku z przekroczeniem terminu na złożenia wniosku o wydanie licencji klubowej,
Od powyższych decyzji przysługuje Wnioskodawcy tryb odwoławczy zgodnie z postanowieniami ust. 3.4.2. Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne.

III. Odmówić przyznania licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach o mistrzostwo klasy B w sezonie 2023/2024 dla klubów:
1. KS Jantaria Pobłocie - w związku z naruszenie dyscypliny i procedur procesu licencyjnego - rażące przekroczenie terminu na złożenia wniosku o wydanie licencji klubowej, w związku z naruszeniem kryterium prawnego brak opłaty za wydanie licencji klubowej, w związku z naruszeniem kryterium infrastrukturalnego I.01 - brak wpisania adresu obiektu piłkarskiego na którym będą rozgrywane mecze w sezonie 2023/2024, w związku z naruszeniem kryterium finansowego F.02 - brak uregulowanych zobowiązań finansowych powstałych do 31. grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się dany sezon licencyjny i nie uregulowanych do 30. kwietnia, w którym rozpoczyna się dany sezon licencyjny.

Od powyższej decyzji przysługuje Wnioskodawcy tryb odwoławczy zgodnie z postanowieniami ust. 3.4.2. Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne.

IV. Przyznać licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach młodzieżowych w sezonie 2023/2024 dla klubu:
1. Zjednoczeni w działaniu Kolbudy - z nadzorem infrastrukturalnym w celu monitorowania przedłożenia umowy na korzystanie z obiektu sportowego przez okres ważności licencji.

V. W związku z ustaniem przyczyn objęcia nadzorem infrastrukturalnym zdejmuje się orzeczony nadzór w stosunku do klubów:
1. Arka II Gdynia SA,
2. KOP Rodło Kwidzyn,
3. SAR Portowiec Gdańsk,
4. Orzeł Subkowy.

VI. W związku z ustaniem przyczyn objęcia nadzorem personalnym zdejmuje się orzeczony nadzór w stosunku do klubu:
1. DKS Powiśle Dzierzgoń,
2. KS Wierzyca Pelplin.

VII. W związku z ustaniem przyczyn objęcia nadzorem prawnym i infrastrukturalnym zdejmuje się orzeczone nadzory w stosunku do klubu:
1. RKS Oldboys Kwidzyn. 

Przewodniczący
Komisji ds. Licencji Klubowych
Pomorskiego ZPN
(-) Józef Dąbrowski
+48 697 038 216