fot. Pomorski ZPN

Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych #1 z dnia 6.02.2023 r.

Komisja ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN informuje, że korzystając z uprawnień wynikających Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne w sprawie procedury kontroli i nadzoru na posiedzeniu w dniu 06.02.2023 r. postanowiła:


I. W związku z brakiem realizacji prawomocnie orzeczonej przez Komisję ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN lub Komisję Odwoławczą ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN sankcji finansowej, która zgodnie z przepisami art. 3.8.2.d) Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne, winna być płatna na rachunek Związku w terminie 30 dni od uprawomocnienia się decyzji licencyjnej, i do dnia posiedzenia Komisji nie została wykonana, orzec w stosunku do klasy B:
• KS Victoria Słupsk,
• KS Wisła Steblewo,
• LZS Sokół Strzelno,
• TP Nogat Malbork,
• GKS Orliki Stary Dzierzgoń,
zawieszenie licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach klasy B w sezonie 2022/2023.

Od powyższych decyzji przysługuje Wnioskodawcy tryb odwoławczy zgodnie z postanowieniami ust. 3.4.2. Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne.

II. W związku z wycofaniem się z rozgrywek klasy Okręgowej w sezonie 2022/2023 klubu:
• KS Jantaria Pobłocie
zawiesić wszczęte w dniu 20.10.2022 r. postępowanie wyjaśniające dotyczące braku realizacji prawomocnie orzeczonej sankcji finansowej.

III. W związku z brakiem, do dnia posiedzenia Komisji, pełnej informacji w przedmiocie stanu realizacji wymogów infrastrukturalnych objętych właściwym nadzorem z określonym w decyzji licencyjnej lub protokole weryfikacji boiska terminem ich realizacji oraz wszczętego w dniu 20.10.2022 r. postępowania wyjaśniającego, wezwać kluby:
IV ligi:
• KS Sparta Sycewice,
• AS Kolbudy,
klasy Okręgowej:
• MKS Orlęta Reda,
do przedłożenia w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego komunikatu, pisemnych i udokumentowanych wyjaśnień w przedmiocie objętym postępowaniem z ramach kontroli i nadzoru stanu wypełnienia norm właściwego kryterium przepisów licencyjnych będących podstawą wydania licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach danej ligi lub klasy rozgrywkowej w sezonie 2022/2023 pod rygorem orzeczenia sankcji zdefiniowanych w Przepisach licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne.

IV. Komisja ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN informuje, że korzystając z uprawnień wynikających Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne w sprawie procedury kontroli i nadzoru na posiedzeniu w dniu 06.02.2023 r. poddano analizie stan orzeczonych w procesie licencyjnym nadzorów oraz obowiązków Licencjobiorców w zakresie informowania organów licencyjnych o wszelkich zmianach w stosunku do stanu na dzień przyznania licencji uprawniającej Klub do udziału w danej lidze lub klasie rozgrywkowej i stwierdzono:

A. brak informacji w sprawie zmiany szkoleniowca w trakcie sezonu w klubie:
IV ligi:
• AP Jaguar Gdańsk,
• MKS Czarni Pruszcz Gdański;

B. brak informacji o przedłużeniu ważności licencji przez szkoleniowców klubów:
IV liga:
• Arka Gdynia II SSA,
• MKS Jantar Ustka,
klasa Okręgowa:
• GLKS Różyny,
• KS Meteor Pinczyn,
• LZS Sokół Wyczechy,
• MLKS Tęcza Brusy,
• KS Zenit 2012 Łęczyce,
klasa A:
• KS Kaszubia Kościerzyna,
• KS Amator Kiełpino,
• LKS Błyskawica Postolin,
• KS Błękitni Stare Miasto,
• KS Błękitni Motarzyno,
• TPS Celtic Reda,
• KS Centrum Pelplin,
• PSWS Czarni Piece,
• GLKS Delta Miłoradz,
• GKS Diament Trzebielino,
• GKS Bobowo,
• KS Grom Nakla,
• UKS Lider Rychnowy,
• KS Magic Niezabyszewo,
• KS Mewa Gniew,
• LZS Orkan Gostkowo,
• UKS AP Pomorzanin Gdynia,
• GKS Relax Ryjewo,
• SNRR Borzechowo,
• KS Słupia Kobylnica,
• TKKF Stal Jezierzyce,
• KS Start Mrzezino,
• SRS Supra Kwidzyn,
• KP Świt Radostowo,
• KS Urania Udorpie,
• SKS Wda Czarna Woda,
• KS Zenit Redkowice,
• KP Gryf Tczew,
• KP Gdynia,
klasy B:
• KS Ajax Leśniewo,
• GKP Barca Bolszewo,
• KS Baza 44 Siemirowice,
• LKS Ceramik Łubiana,
• KS Dąb Kusowo,
• FC Gowidlino,
• SZZ Leśno,
• KP Bytonia,
• MKS Lew Lębork,
• TP Nogat Malbork,
• SRW Czyczkowy,
• SKF-LZS Pogoń Smętowo,
• GKS Powiśle Stary Targ,
• KS Puma Darzlubie,
• MTS Real Myszewo,
• PSS Kończewice,
• KS Sokół Kuleszewo,
• KS Start Łebień,
• GK LZS Szpak Skórcz,
• Temis Brda Wielkie Chełmy,
• GKS Tęcza Szropy,
• KS Victoria Słupsk,
• SnRRZK Stara Kiszewa,
• AP FilSport Przywidz,
• SKKF Orzeł Subkowy,
• KS Sobieski Gniew,
• GTSTiR Latarnik Choczewo,
• GKS Sparta Konarzyny;

C. brak informacji w sprawie stanu realizacji zobowiązań infrastrukturalnych przez kluby:
klasy Okręgowej:
• KS Błyskawica Reda Rekowo,
• GLKS Różyny,
• KS Meteor Pinczyn,
• KS Zenit 2012 Łęczyce,
• GTS Mokry Dwór,
klasy A:
• KS Amator Kiełpino,
• KS Urania Udorpie,
klasy B:
• OTS Osiek,
• KS Remus Mirachowo,
• SKKF Orzeł Subkowy,
• KP Orkan Huta,
• KS Ajax Leśniewo,
• KS Puma Darzlubie,
• PSS Kończewice,
• Korona Rywałd;

D. brak ważnych umów na korzystanie z obiektów zgłoszonych w procesie licencyjnym przez kluby:
IV ligi:
• MKS Bytovia Bytów,
• KS Wierzyca Pelplin,
klasy Okręgowej:
• KS Wda Lipusz,
klasy A:
• KS Kaszubia Kościerzyna,
• KS Eko-Prod Szemud,
• SRS Supra Kwidzyn,
klasy B:
• KS Amigo Przyjaźń,
• SKF-LZS Pogoń Smętowo,
• PSS Kończewice,
• LZS Sokół Strzelno;

E. brak informacji w sprawie stanu realizacji wymogów kryterium prawnego przez kluby:
klasy B:
• KS Ajax Leśniewo,
• LZS Sokół Strzelno,
• PSS Kończewice,
• MKP Szlachta,
• GKS Morena Gdańsk.

V. Stosownie do obowiązujących Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne wszystkie Kluby w przypadku wystąpienia zmian w stosunku do stanu obowiązującego w dniu wydania licencji klubowej zobowiązane są do przedłożenia stosownych powiadomień w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia. Brak realizacji tego obowiązku może skutkować zastosowaniem sankcji wynikającej z cytowanych powyżej przepisów.

VI. Przed podjęciem jakichkolwiek działań wyjaśniających proszę o sprawdzenie w pierwszej kolejności decyzje licencyjne i orzeczone tam nadzory lub protokoły weryfikacji obiektu i wynikające z niego zalecenia. W przypadku dalszych wątpliwości czy potrzeby dodatkowych wyjaśnień proszę kontaktować się drogą mailową (m.tomaszewski@pomorski-zpn.pl) z sekretarzem Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN Maciejem Tomaszewskim.

Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych
(-) Józef Dąbrowski