fot. Pomorski ZPN

Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych #1 z dnia 25.01.2024 r.

Komisja ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN informuje, że na posiedzeniu w dniu 25.01.2024 r. korzystając z uprawnień wynikających Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne przeanalizowano stanu realizacji orzeczonych nadzorów i sankcji finansowych w procesie licencyjnym na sezon 2023/2024 oraz założenia organizacji procesu licencyjnego na sezon 2024/2025.


1. W związku z brakiem realizacji prawomocnie orzeczonej przez Komisję ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN lub Komisję Odwoławczą ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN sankcji finansowej, która zgodnie z przepisami art. 3.8.2.d) Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne, winna być płatna na rachunek Związku w terminie 30 dni od uprawomocnienia się decyzji licencyjnej, i do dnia posiedzenia Komisji nie została wykonana, postanowiono wezwać kluby:

 • SRS Supra Kwidzyn,
 • GLKS Różyny,
 • GKS Sparta Konarzyny,
 • KS Wisła Steblewo,
 • GKS Bobowo,
 • KS Mściszewice,
 • SKS Stoczniowiec Gdańsk,
 • Wisła Korzeniewo,
 • KS Magic Niezabyszewo,
 • TP Nogat Malbork,
 • AS Pomorze Gdańsk,
 • KS Jantaria Pobłocie,

do uregulowania zobowiązań w nieprzekraczającym terminie do dnia 16.02.2024 r. pod rygorem zawieszenie lub cofnięcia licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach piłkarskich Pomorskiego ZPN w sezonie 2023/2024. 

2. W związku z ujawnieniem nowych, nieznanych w trakcie wydawania decyzji licencyjnej, okoliczności cofnąć orzeczoną w decyzji nr 68/KB/2023 z dnia 11.07.2023 r. sankcję w stosunku do klubu SLKS Jurand Lasowice Wielkie.

3. Korzystając z uprawnień wynikających z procedury kontroli i nadzoru poddano analizie stan realizacji zobowiązań  z orzeczonych w procesie licencyjnym nadzorów oraz obowiązków Licencjobiorców w zakresie informowania organów licencyjnych o wszelkich zmianach w stosunku do stanu na dzień przyznania licencji uprawniającej Klub do udziału w rozgrywkach danej lidze lub klasie rozgrywkowej i stwierdzono:

 • braki informacji o przedłużeniu ważności licencji przez szkoleniowców klubów,
 • braki informacji w sprawie stanu realizacji zobowiązań infrastrukturalnych,
 • braki ważnych umów na korzystanie z obiektów zgłoszonych w procesie licencyjnym przez kluby,

stosownie do obowiązujących Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne wszystkie Kluby w przypadku wystąpienia zmian w stosunku do stanu obowiązującego w dniu wydania licencji klubowej zobowiązane są do przedłożenia stosownych powiadomień w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia.

W tym stanie rzeczy wzywa się kluby do uregulowania zobowiązań w przedmiotowym zakresie w nieprzekraczającym terminie do dnia 16.02.2024 r. pod rygorem sankcji regulaminowych, zawieszenie lub cofnięcia licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach piłkarskich Pomorskiego ZPN w sezonie 2023/2024.

4. Proszę o sprawdzenie w pierwszej kolejności decyzje licencyjne i orzeczone tam sankcje czy nadzory oraz protokoły weryfikacji obiektu i wynikające z niego zalecenia. W przypadku dalszych wątpliwości czy potrzeby dodatkowych wyjaśnień proszę kontaktować się drogą mailową z sekretarzem Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN Maciejem Tomaszewskim (pomorski@-zpn.pl). 

Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych
(-) Józef Dąbrowski