fot. Pomorski ZPN

Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych [#1] z dnia 15.02.2022 r.

Komisja ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN informuje, że na posiedzeniu w dniu 15.02.2022 r. odbywającym się w trybie hybrydowym, korzystając z uprawnień wynikających Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne, postanowiła:


A. W związku z uregulowaniem zobowiązań licencyjnych będących podstawą zawieszenia licencji klubowej uprawniającej do udziału w rozgrywkach sezonu 2021/2022, właściwej klasy rozgrywkowej, uchylić decyzje z dnia 02.12.2021 r. w stosunku do Klubów:
1. FC Gowidlino (klasa A),
2. OKS Janowo Rumia (klasa A),
3. WKS Nożyno (klasa B).

B. Bez licencji klubowej uprawniającej do udziału w rozgrywkach klasy B w sezonie 2021/2022 pozostaje klub MKP Drzewiarz Szlachta.

C. Na podstawie przedłożonych dokumentów i przeprowadzonych wizytacji obiektów umorzyć wszczęte postępowanie wyjaśniające w przedmiocie stanu realizacji zobowiązań infrastrukturalnych stosunku do Klubów:
1. AP Jaguar Gdańsk (IV liga),
2. Zenit 2012 Łęczyce (klasa Okręgowa),
jednocześnie w trybie nadzoru bezpośredniego monitorując postęp prac modernizacyjnych obiektów, na których wymienione Klubu rozgrywają zawody w roli gospodarza.

D. W związku z udokumentowaną modernizacją i przebudową obiektów sportowych, na wniosek zainteresowanych Klubów, wyrażono zgodę na rozgrywanie zawodów w rundzie wiosennej sezonu 2021/2022 w roli gospodarza w stosunku do Klubów:
1. KS Zawisza Borzytuchom (klasa Okręgowa) - w Bytowie - boisko nr 3 (ze sztuczną nawierzchnią).
2. KS Błękitni Stare Miasto (klasa A) - w Gościszewie,

Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych
(-) Józef Dąbrowski