fot. Pomorski ZPN

Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych #1 z dnia 14.01.2021 r.

Komisja ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN informuje, że na posiedzeniu w dniu 13.01.2021 r. odbywającym się w trybie zdalnym, korzystając z uprawnień art. 3.7. Procedura kontroli i nadzoru, określonych przepisami Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 zatwierdzonych Uchwałą Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r. w sytuacji, kiedy zachodzi podejrzenie naruszenia kryterium S.01 w zakresie posiadania odpowiedniej dla danej klasy rozgrywkowej liczby drużyn młodzieżowych postanowiła:


- wszcząć postępowanie wyjaśniające w stosunku do klubów:
a) IV liga – KS Sokół Zblewo,
b) Klasa Okręgowa – GKS Lipniczanka Lipnica,
c) klasa A – KS Sokół Bożepole Wielkie, Portowiec Gdańsk, KS Grom Nakla, KS Start Mrzezino, KS Gryf Goręczyno, TKKF Jantar Pawłowo, KS Wda Czarna Woda, KS Unison Machowino, LZS Orkan Gostkowo, KS Mściszewice, GKS Sparta Konarzyny, TS Pomorze Potęgowo, GTS Błękitni Główczyce, LKS Łebunia, GKS Kołczygłowy, LKS Brda Przechlewo.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN nr 688/Z/2020 z dnia 15.04.2020 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN na sezon 2020/2021:
1) Klub, musi posiadać i uczestniczyć w rozgrywkach przez cały sezon 2020/2021, co najmniej:
a) IV ligi - minimum 3 (trzech) zespołów młodzieżowych,
b) klasy Okręgowej - minimum 2 (dwóch) zespołów młodzieżowych,
c) klasy A - minimum 1 (jednego) zespołu młodzieżowego,
w ramach własnego podmiotu prawnego lub ze stowarzyszonym z nim innym podmiotem prawnym.
Wypełnieniem normy posiadania odpowiedniej ilości drużyn młodzieżowych będzie również zgłoszenie do zunifikowanych rozgrywek zespołu młodzieżowego kobiet.

2)  Zwolnienie klubu z obowiązku posiadania o jedną drużynę młodzieżową mniej niż wymagają tego przepisy kryterium sportowego może nastąpić automatycznie w przypadku dokonania wpłaty na rachunek Pomorskiego ZPN ekwiwalentu w wysokości:
a) dla klubów IV ligi - 5.000,00zł,
b) dla klubów klasy Okręgowej - 2.500,00zł,
c) dla klubów klasy A - 500,00zł.

Komisja wzywa wyżej wymienione Kluby do przedłożenia wyjaśnień w zakresie naruszenia kryterium S.01 dotyczącego posiadania odpowiedniej dla danej klasy rozgrywkowej liczby drużyn młodzieżowych w terminie 7 dni tj. do dnia 21.01.2021 r.

Brak udokumentowanego potwierdzenia wypełnienia norm kryterium S.01 w określonym terminie może skutkować zastosowaniem sankcji wynikającej z przepisu 3.9.5. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” poprzez zawieszenie lub pozbawienie licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach danej ligi lub klasy rozgrywkowej.

Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych
(-) Józef Dąbrowski