fot. Extranet

Zmiany w dostępie do systemu Extranet

Z dniem 31.03.2021 r. wygaśnie dostęp do panelu klubowego Extranet (www.kluby.pzpn.pl). W związku z tym, wszyscy użytkownicy zobowiązani są do złożenia wniosku o nadanie uprawnień.


W związku z realizacją Uchwały Zarządu PZPN z dn. 25.06.2020 pragniemy poinformować, że od 7 października 2020 zostały zmienione procedury uzyskiwania uprawnień do modułu klubowego – aplikacji służącej do zarządzania klubem w zakresie oficjalnych rozgrywek.

W nawiązaniu do powyższego, użytkownik, który korzysta z aplikacji klubowych PZPN musi złożyć wniosek o nadanie uprawnień do 31 marca 2021. W przypadku, gdy wniosek nie zostanie złożony do wyznaczonego terminu dostęp do tych aplikacji zostanie zablokowany.

W pierwszej kolejności wnioski o nadanie nowych uprawnień złożyć muszą Administratorzy Klubowi. Należy to zrobić poprzez portal PZPN24, a całą procedurę przedstawia instrukcja zamieszczona poniżej. Każda aplikacja zostanie zweryfikowana, a następnie w ciągu 14 dni musi zostać zatwierdzona również przez samego wnioskującego. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje automatyczne przedawnienie i konieczność powtórzenia całej procedury od początku.

Dla pozostałych osób związanych z konkretną drużyną, przewidziany został poziom uprawnień Pracownika Klubu. Takie wnioski w nowym systemie będą rozpatrywane przez Administratorów Klubowych, a zatem kolejne osoby w klubie będą mogły otrzymać dostęp do Extranetu bez konieczności korespondencji ze Związkiem.

Osoby, które już złożyły odpowiedni wniosek w PZPN24 i został pozytywnie rozpatrzony nie muszą tego robić ponownie.

Podręcznik użytkownika
Instrukcja - wniosek o nadanie uprawnień administratora
Instrukcja - wniosek o nadanie uprawnień pracownika klubu