fot. tabela foto

Zmiana w tabeli ekwiwalentów sędziowskich

Pomorski Związek Piłki Nożnej informuje, że w dniu 1 sierpnia 2022 r. uległa zmianie tabela zryczałtowanych ekwiwalentów sędziowskich. Stawki zostały zrównane z kwotami widniejącymi w konwencji sędziów PZPN, przyjętej na ten sezon rozgrywkowy. Różnice nie są znaczące – w niektórych klasach rozgrywkowych jest to 30 zł więcej na delegacji, w innych 15 zł lub 5 zł, niektóre ryczałty pozostały na dotychczasowym poziomie.


Zmiana podyktowana jest bardzo dużym wzrostem cen paliwa w stosunku do listopada 2021 r., gdy zatwierdzaliśmy poprzednią tabelę.

Jednocześnie chcąc już dziś uprzedzić o zmianie stawek od 1 stycznia 2023 r., publikujemy tabelę, która obowiązywać będzie od przyszłego roku. Ułatwi to zaplanowanie dotacji na 2023 r. Przewidziane na przyszły rok stawki również mieścić się będą w przedziale zatwierdzonym przez PZPN.

TABELA ZRYCZAŁTOWANYCH EKWIWALENTÓW DLA SĘDZIÓW, OBSERWATORÓW SĘDZIÓW I DELEGATÓW MECZOWYCH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POMORSKI ZPN

Kluby, które rozliczają się za pośrednictwem biura Pomorskiego ZPN po zakończeniu rundy będą miały korygowaną kwotę (na ten moment nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań).