fot. Henryk Nowacki

Zmarł Henryk Nowacki

Z ogromnym żalem informujemy, że 8 listopada 2022 r. zmarł Henryk Nowacki. Jesteśmy wszyscy w ogromnym szoku i pogrążeni w smutku.


Henryk Nowacki był związany z Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej od wielu dekad. Był sędzią piłkarskim, czynnie uczestniczył w wielu Komisjach – m.in. w Komisji Odwoławczej, Sądzie Koleżeńskim a przez ostatnie lata aktywnie działał w Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich.

Sędzia, prezes MRKS-u, delegat meczowy – człowiek, dla którego piłka nożna była pasją przez ponad pół wieku.

Rodzinie oraz Bliskim Henryka Nowackiego przekazujemy szczere kondolencje. 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 17 listopada na Cmentrarzu Centralnym "Srebrzysko". O godzinie 14:00 rozpocznie się ceremonia pogrzebowa w kaplicy. O godzinie 14:30 odbędzie się wyprowadzenie z kaplicy.