fot. Sędziowie w Gniewinie

Zgrupowanie sędziów w Gniewinie

W dniach 6-8.03.2020 r. w Hotelu Mistral w Gniewinie odbył się kurs szkoleniowo- unifikacyjny dla sędziów, obserwatorów i mentorów KS Pomorskiego ZPN, w którym uczestniczyło blisko 100 osób.


​Podczas zgrupowania zapoznano arbitrów z najnowszymi wytycznymi wprowadzonymi przez Polski Związek Piłki Nożnej, regulującymi aktualne interpretacje poprawnych rozstrzygnięć sytuacji boiskowych, jak również ogólnymi wytycznymi dotyczącymi przygotowania sędziów do zawodów.​

Największe zainteresowanie wśród uczestników wzbudził przyjazd sędziów międzynarodowych Krzysztofa Jakubika oraz Arkadiusza Kamila Wójcika, którzy prowadzili trzy wykłady. Podczas pierwszych zajęć wyjaśniali różnice pomiędzy przerwaniem korzystnej akcji, a pozbawieniem realnej szansy do zdobycia bramki, posiłkując się najnowszymi materiałami szkoleniowymi w tym aspekcie. Podczas kolejnych zajęć objaśnili najnowsze wytyczne w temacie zarządzania strefami technicznymi i osobami tam przebywającymi oraz współpracy w zespole sędziowskim w tym zakresie. Natomiast podczas ostatnich zajęć prowadzonych już w sobotę przez zaproszonych gości zaznajomili oni sędziów z najnowszymi interpretacjami zagrania piłki ręką. Temat ten wzbudził największe zainteresowanie, ponieważ ocena zagrania piłki ręką od wielu lat jest jednym z najtrudniejszych zakresów do interpretacji w środowisku piłkarskim.
Ostatniego dnia podczas zajęć prowadzonych przez Przewodniczącą Centralnej Komisji Szkoleniowej PZPN Katarzynę Wierzbowską uczestnicy mogli zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi spalonego i najnowszymi interpretacjami w tym zakresie.

W czasie zgrupowania odbyły się również egzaminy teoretyczne i sprawnościowe dla sędziów, których wyniki można uznać za bardzo dobre. Warto również wspomnieć o spotkaniu sędziów z Prezesem Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Radosławem Michalskim oraz Rzecznikiem Ochrony Prawa Związkowego mec. Krzysztofem Malinowskim, podczas którego omawiano szczegóły współpracy sędziów i innych organów związkowych. W okresie wolnym od zajęć dało zauważyć się intensywną wymianę poglądów między uczestnikami kursu na temat własnych doświadczeń boiskowych, jak również inne formy integracji.

Niewątpliwie czas i wysiłek, który każdy z sędziów poświęcił na szkolenie w Gniewinie przyniesie wymierne skutki. Poza oczywistymi korzyściami wynikającymi ze spotkań z autorytetami świata sędziowskiego warto również zwrócić uwagę na możliwość bliższego poznania się i zawarcia nowych przyjaźni, bo przecież podobnie jak zawodnicy zrzeszeni w klubach, sędziowie na boisku to również jedna drużyna i takie zgrupowania sprawiają, że pojawia się okazja do wymiany własnych doświadczeń, a przede wszystkim do bliższego poznania się.

Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN